Home » 2e jeugdprins en adjudant onthuld

GROENLO – De laatste hoogheden van carnavalsvereniging de Knunnekes zijn dinsdagmiddag in het carnavalshoes onthuld. De nieuwe tweede jeugdprins is Bertus (Hoffman) en de tweede jeugdadjudant is Gerard (van Geemen). De hoogheden regeren onder het motto: ”Carnaval is troef!
De nieuwe 2de jeugd Hoogheden zijn de opvolgers van Hennie Wildenborg en Paul Overkemping.

Proost! Beste Knunnekes en andere carnavalisten, hier bu’w dan! Prins Bertus en adjudant Gerard! Het was op maondagaovond 6 januari nao een dienst in de karke, waor wi-j samen bunt henne’ west. Gerard en ikke hadden mekare al wal ne’j jaor e wenst deur de telefoon. Maor daor löp gin bier deur hen…
Dus zegt Gerard bi’j hum in de keukken, wi’j gaot d’r eerst ene drinken in en op het ne’je jaor. Ik vroog nog, zolt wi’j dat no wal doon?
Wi’j hebt de laatste tied al zo völle van dat spul e had. Maor as de flesse op taofel kumt, bu’j gauw verkoch en ze smaakten ok weer hartstikke good! Effen later kump old prins Martijn binnen. Den toffen zat ok in’t komplot.

Gerard:
Ik vroog Martijn; Mo’j neet naor de brandweer? Jao, maor ik heb tied zat, en anders zeg ik da’k eerst nog wat veur de carnaval mos doon… En d’r kwamen nei’je flessen op taofel en zo hebt wi’j nog effen deur kunnen ouwehoeren.

Bertus:
Toen ik angaf da’k echt naor hoes hen wol, kwam Martijn no met ne schale worst op taofel en da’k toch mos blieven.
Op ens heurden wi’j wat in de Gruppe, wi’j zagen zo waar een paar schimmen an kommen; de vorst en president. Heren, komt d’r bi’j zitten en drinkt d’r ene met! Eerst deed ze net of ze ut spul neet lusten, maor ‘r duurde neet lange of de taofel lag al aardig vol döppe!
Wi’j kommen veur de prins. Noh, dat kump good uut, want daor zit hee wal, in de richting van Martijn wiezend. …. Nog niks in de link.
Nee, wi’j kommen veur de prins! Jao, doar zit hee wal, zei ik nog ne keere. Nee, den mo’w neet hebben, wi’j mot jullie hebben. Heel langzaam begon ut te dagen, wi’j kiekt mekare an en zeiden; daor beginnen wi’j neet an, das niks veur ons! Weer kump Martijn met ren-je-rot flesjes ansleppen en ton mossen wi’j toch ok wal lachen….
Maor of wi’j wal zo völle schik hadden, ik geleuf dat nog neet zo…

Gerard:
Op ’n gegeven moment we’dden wi’j al een betjen vreg en vrogen wi’j ne dag bedenktied. Maor ton vroog ik of d’r al eens wat e weigerd hadden? Mooi neet! Wi’j blieft net zo lange zitten tot dat ze jao zegt. Wi’j zeiden:”Dan kon’t nog wal es gruwluk late wo’dden.” Effen later kump Marijke, “de baas”, binnen en zee was natuurluk stomverbaasd al dat gajes in heur keukken te zeen. Kom d’r maor bi’j zitten, wi’j wilt ow vraogen, wat ie d’r van vindt.
Hartstikke mooi, zei Marijke en ton was ons lot eigenluk bezegeld.

Bertus:
Toen heb ik nog naor huus e beld. Ria vertrouwde ut neet direct en toen hef Marijke ut gelukkig maor dudeluk e maakt. Weer wat later bun ik naor de Veldweg e gaon, waor ’t prinsken mos gaon slaopen. Ik mos de volgende morgen nog naor ’t gezondheidscentrum. Kiek ik nog effen de papieren deur, zee ik da’k nao 10 uur ’s aovonds niks meer mog etten en drinken. Toen he’k dat bezoek maor nen dag oet e steld. Dat gaot wi’j vandaag neet doon! Grollenaren, wi’j hebt d’r gruweluk völle zin in en maakt d’r met jullie ne mooie slotdag van!
Loa’w maor snel beginnen, want de tied vlug veurbi’j!
Wi’j;

Tweede Tweedejeugdprins Bertus
Groot Hertog van ‘t Scheetveld tot an de Braomweide
Van kippenboer tot Schlager-imitator
Van Achmea tot Koos Alberts
Van Grolman tot Nedap-attaché
In de echt verbonden met Ria tot ver in dromenland
Pet-eum van Prins Michel II en breur van adjudant Henk Hoffman (Hoffman met dubbel F!
En;

Tweede Tweedejeugdadjudant Gerard
Samoerai van Boompjeswal tot buuten de grachte
Van Diemse messentrekker tot echte Grolse slager
Liefhebber van Marijke en vader van Prins Martijn
Van ‘vleeskaarter’ tot concertmeester op het voetbalveld,

Beiden kaartlezers en -leggers met grote leefde veur de Grol,
Verordeneert en maakt bekend dat:
Ten eersten; (Bertus)
Dat de nei-je winkel van Van Geemen hartstikke good löp. Zo komt d’r ’s nachts ok al klanten!

Ten tweeden:(Gerard)
Wi’j bunt ‘t tweede tweedejeugdprinsenpaar!

Ten daarden: (Bertus)
No hebt ze toch in Lechtenvoorde ne Vlinderbrugge e kregen, wi-j hebt d‘r nog nooit ne vlinder e’veult of e’zeene.

Ten veerden: (Gerard)
Dat no de gewone leu zich met ’t opknappen van Grolle bemeuj’t, ut steeds mooier wordt!

Ten viefden: (Bertus)
Dat wi-j neet mot mopperen oaver de zitplaatsen van de buutoavenden. Nao dissen Carnaval wordt alles anders.

Ten zesden: (Gerard)
Dat met het verbreden van de Grolse grachte, de binnenstad neet te klein mot wo’dden um te kunnen dweilen!

Ten zeuvenden: (Bertus)
Dat dee gouwe oude dit jaor zeker weer met telt!

Ten achtsten: (Gerard)
Dat met de komst van de nei-je vrouwlijke burgemeester Anette Bronsvoort, Kees Porskamp zich weer helemaol thuus zal voelen.

Ten negenden: (Bertus)
Da’j (met ons) in Grolle alle troeven op taofel kunt leggen!

Ten tienden: (Gerard)
No ze in Grolle zo alderbastend gek bunt van beume met ne’n echten beumenwacht, hebt wi-j ok een fantastisch beumidee: Laot ons veural een beumken kaarten!

Ten elfden: (Bertus)
Da’j as tweedejeugd nooit as joker behandelt mag wo’dden!

Doarumme is ons motto:
”Carnaval is troef!