22 mei 2024
Home » ‘Check It Out’ wil jongeren vertrouwd laten raken met kunst en cultuur

‘Check It Out’ wil jongeren vertrouwd laten raken met kunst en cultuur

249

OOST GELRE – De grootste trekker van de kerstmarkt Groenlo was enkele jaren achtereen Tegenweer, een Kunst- en Cultuurfestival voor jongeren in de Oude Calixtuskerk. Het ging vanwege geldgebrek ter ziele, al hebben de organisatoren Marco te Nijenhuis en Talie Wijlens, van het voormalige jongerenwerk Oost Gelre, en vanaf 1 juli 2014 zelfstandig jongerenwerkers voor de gemeente Oost Gelre, onder de naam Mazzel VOF, het altijd als een tijdelijke stop gezien. De compagnons hebben iets nieuws bedacht en gaan dit uitvoeren in samenwerking met  collega Combinatiefunctionarissen Bibliotheek Oost Achterhoek, Muziekschool Boogie Woogie, Perron8 en de Hamalandschool. ‘Gemeenten vervullen een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van de ‘Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.’ Gemeenten kunnen de samenwerking stimuleren tussen (brede) scholen, culturele instellingen, sportverenigingen en andere lokale organisaties (bijv. naschoolse opvang en welzijnsinstellingen). Samen met deze organisaties kunnen gemeenten de randvoorwaarden invullen die een succesvolle aanpak mogelijk maken.

Op zaterdag 13 december organiseren de partners gezamenlijk een kunst & cultuur festival voor jongeren; Check It Out, van 14.00 uur ‘s middags tot ongeveer 21.00 uur ‘s avonds.

Jongeren triggeren
‘We organiseren dit event met 2 belangrijke doelen,’ vertelt Marco te Nijenhuis. ‘Het bevorderen dat de jeugd van 13 tot en met 23 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren. Daarnaast willen we aan de burger in Oost Gelre duidelijk maken dat er combifunctionarissen zijn en laten zien wat zij doen in de praktijk. We zien een festival voor ons waar allerlei verenigingen, clubs, festivals, theaters, kunstenaars, ateliers, ondernemers, toneelverenigingen, etc hun aanbod op het gebied van Kunst & Cultuur kunnen laten zien. Dit alles omlijst met muziek, dans, eten en drinken in een fijne sfeer en ambiance in de Oude Calixtuskerk in Groenlo.’

‘Het festival heeft als doel om een culturele beursvloer te zijn voor alle kunst en cultuur aanbieders in Oost Gelre die iets aanbieden voor jongeren van 13 tot 23 jaar, en hen te triggeren of te activeren,’ vult Talie aan. Marco en Talie hebben het op zich genomen de kar te gaan trekken en nemen de algehele organisatie op zich. De overige combi functionarissen hebben ieder een eigen flink aandeel in de organisatie van dit evenement. Inmiddels zijn de diverse werkgroepen aan de slag om hun deel in te vullen.

Entertainment
De programmering van het festival bestaat uit verschillende onderdelen. Talie; ‘Enerzijds hebben we een entertainment deel. Anderzijds hebben we het aanbod deel, waarbij aanbieders op het gebied van kunst & cultuur de mogelijkheid krijgen zich te presenteren. Er kan gedacht worden aan activiteiten op het gebied van muziek, zoals DJ’s, VJ’s, bandjes, muziekleraren, singer-songwriters, streetdance, fotografie,theater, cabaret, film, beeldende kunst, fashion, literatuur, streektaal, eten & drinken, lifestyle, scouting, slag om Grolle, etc. Er moet een goed aanbod zijn en er moet een match te maken zijn tussen jongeren en aanbieders. Als jongeren ergens van geproefd hebben en het smaakt naar meer, dan moeten ze het gerecht ook echt in Oost Gelre kunnen bestellen! Met andere woorden, de mensen die iets presenteren in een workshop of demonstratie, dienen ook aan te kunnen bieden de geïnteresseerde jongere verder te helpen.

Actieve deelname aan kunst en cultuur
‘We willen de doelgroep kennis laten maken met aanbieders van kunst en cultuur in Oost Gelre. Hoofddoel is het vergroten van actieve deelname aan kunst en cultuur in Oost Gelre door de jongeren,’ benadrukt Marco. ‘Het evenement is tevens een mooie aanvulling op het reeds bestaande programma van de kerstmarkt en bieden we kunst & cultuur aanbieders de mogelijkheid hun diensten/producten te promoten. Uiteraard is iedereen welkom (kinderen, jongeren, ouderen) maar de focus en aandacht gaat uit naar de jongeren. In principe is het festival een culturele beursvloer. Naast beursvloer is het festival ook een mooi podium om de combifuncties te promoten. De verschillende combifunctionarissen kunnen laten zien wie ze zijn, wat ze willen bijdragen en voor welke organisatie zij werken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marco te Nijenhuis (marco@alsjemazzelhebt.nl) en Talie Wijlens (talie@alsjemazzelhebt.nl).

Dit bericht krijgt op donderdag 13 juni, 2024 om 10:58 de status archief. Het bericht blijft beschikbaar op onze website.