Gemeente Bronckhorst werkt mee aan woningbouw in Baak

62

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst besloten op 7 maart 2023 in principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanherziening die nodig is voor de realisatie van maximaal 46 woningen in Baak. Het gaat om de locatie aan de Vordenseweg, tussen de Van der Heijdenstraat en Huis Baak.

Het plan is om parallel aan de Vordenseweg een weg in het verlengde van de Van der Heijdenstraat aan te leggen. De woningen aan deze weg vormen de nieuwe rand van het dorp en sluiten aan bij het bestaande dorp. Aan de kant van Huis Baak wordt extra aandacht besteed aan een kwalitatieve uitstraling. Het naastgelegen evenemententerrein maakt geen deel uit van de ontwikkeling.

Een gevarieerde buurt
Het woningbouwplan bestaat uit verschillende soorten woningen zoals rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. Het gaat om maximaal 46 woningen. Het aantal woningen staat nog niet definitief vast en kan nog worden aangepast naar de behoefte en wensen. In ieder geval bestaat het plan uit 8 sociale huurwoningen en ongeveer twee derde van het plan bestaat uit woningen met een verkoopprijs onder de € 355.000,- of een huurprijs onder de € 1.050,- per maand. Daarnaast is er in het plan ruimte voor de verkoop van vrije kavels.

Inloopavond
De initiatiefnemer en de gemeente hebben in april 2022 op de algemene ledenvergadering van Baaks Belang een presentatie gegeven over de woningbouwlocatie. De direct omwonenden zijn ook geïnformeerd over de planvorming. Op 28 maart 2023 tussen 19.30 en 21.00 uur kunnen belangstellenden op elk gewenst moment binnenlopen bij Herfkens in Baak voor nadere toelichting op het plan. De initiatiefnemer en de gemeente zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Bouwen in iedere kern
De gemeente wil dat iedereen in Bronckhorst, jong en oud, goed kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis. Bronckhorst stuurt op een woningmarkt waar vraag en aanbod beter in balans zijn.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl