Calixtuskerk vanaf nu basiliek ‘minor’ van Gelderland

55

GROENLO – Ze hadden op meer mensen in de te verheffen basiliek gerekend op het officiële moment van de daadwerkelijke verheffing. Desalniettemin vormde de proclamatie van ‘basilica minor’ tijdens de pontificale hoogmis op de zondagmorgen van 11 januari opnieuw een hoogtepunt voor Groenlo en de cultuurgeschiedenis van de vestingstad. Kardinaal Eijk tijdens de receptie na afloop van de hoogmis: “Hier staat een juweel, en deze kerk is veel mooier dan mijn kathedraaltje in Utrecht.” De monseigneur wenste dat ‘de basiliek een plek mag zijn’, in zijn katholieke bewoording: ‘waar de hemel openscheurt en waar door het vieren van de Heilige sacramenten de mensen mag sterken’.

De kaarsen in de kroonluchters bij het altaar waren aangestoken. Veel kaarslicht en geel-witte linten en vaandels in het kerkgebouw. En onder uitbundig gebeier van de klokken las de afgezant van de Heilige Stoel in Rome, apostolisch nuntius Dupuy uit Den Haag, het pauselijk decreet voor. Direct daarna werden de eretekenen van de basiliek, het conopeum (een ingeklapte parasol in de kleuren rood en goudgeel, bestaande uit 8 segmenten) en tintinnabulum (een gesmeed houder met daarin een klokje en de patroonheilige Calixtus) binnengedragen en naast het hoogaltaar geplaatst. Vervolgens werd het wapenschild van de basiliek onthuld, dat een plaats heeft gekregen aan de balustrade van het oksaal. Daaronder staat de wapenspreuk ‘Fide et opere’ (daden van geloof en het goede werk) De gehele plechtigheid werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de protestantse kerken en de islamitische gemeenschap uit het parochiegebied van de Sint Paulusparochie, waarbinnen de Calixtus-basiliek het eucharistisch centrum is, en waren er vertegenwoordigers van de kerk uit het Duitse Zwillbrock aanwezig.

Wapenspreuk ‘Fide et opere’ (daden van geloof en het goede werk)

Met name pastoor Herman de Jong heeft zich ingezet voor de verheffing van de r.-k. Calixtuskerk tot basiliek. “Eigenlijk kwam de vraag op een ongelukkig moment omdat de de nuntius net had gezegd dat er een teveel aan basilieken in Nederland was”, vertelde kardinaal Eijk. De Jong’s argument: ‘Eminentie, straks heeft Gelderland geen enkele basiliek meer’, overtuigde de kardinaal en Rome. (De Sint Walburgis-basiliek in Arnhem is in 2013 aan de eredienst onttrokken en sindsdien heeft de provincie geen basiliek meer) “Als de vraag van pastoor De Jong er niet was geweest, was ik niet naar Rome afgereisd om het te vragen”, zei kardinaal Wim Eijk in de voormalige Mariakerk, cultureel centrum De Bron. De eretitel heeft de Calixtus gekregen omdat de kerk een centrale regiofunctie inneemt en een bijzonder pastoraal aanbod heeft. Pastoor De Jong: “We zijn geen gebouwenbeheerders, maar wij zijn een vitale gemeenschap.”

Vicevoorzitter van het parochiebestuur Bertil van Lith zei dat de huidige kerk klaar is voor de toekomst en voor de verkondiging van het geloof in de Achterhoek. Burgemeester Annette Bronsvoort zei trots te zijn. “De verheffing tot basiliek is een meerwaarde voor Groenlo betreffende het toeristisch aanbod, de cultuurwaarde en de proclamatie van de basiliek is van betekenis voor de hele gemeenschap.” Ze zei die morgen een verbondenheid en een solidariteit te hebben gezien die een gelijkenis is met de demonstratie in Parijs waar premiers van verschillende landen een sein afgeven naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen in Frankrijk. Ze besloot haar woord met een korte reactie op Eijk’s uitspraak: “Een gemeentelijke bijdrage is er nog niet. Maar als het bisdom wil verhuizen…. dan zullen we dit overwegen”, grapte ze.

[adrotate banner=”9″]