Enthousiaste samenwerking De Lichtenvoorde en Careaz Antoniushove

254

LICHTENVOORDE – De Lichtenvoorde is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hun visie: mensen mee laten doen in de samenleving. Ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Dit leidde tot de start van een bijzondere samenwerking met Careaz Antoniushove. Cliënte Denise werkt sinds eind 2014 twee ochtenden in het Grand Café van woonzorgcentrum Antoniushove. Het mes snijdt in dit geval aan drie kanten: Denise is trots op haar baan, de ouderen waarderen haar aanwezigheid en medewerkers van Careaz Antoniushove kunnen tijd en energie aan andere taken besteden. Een mooi voorbeeld van de nieuwe participatiemaatschappij.

Een positieve bijkomstigheid van de veranderingen in de zorg is dat verschillende zorgpartijen meer samenwerken en zoeken naar mogelijkheden om gebruik van elkaars diensten te kunnen maken. Careaz Dr. Jenny heeft hier al ervaring mee met Estinea in Dinxperlo. Een logische volgende stap is de samenwerking tussen Careaz Antoniushove en De Lichtenvoorde. Beide partijen vinden het belangrijk om mensen met een beperking volwaardig werk te kunnen aanbieden en tegelijkertijd de vraag naar dagopvang op een andere manier in te kunnen vullen. Om de zelfstandigheid van Denise te vergroten is er daarom regelmatig overleg tussen de medewerker begeleid werken van De Lichtenvoorde en de praktijkopleider van Careaz. Vanuit het Grand Café zijn ook de gastvrouwen nauw betrokken.

Lachend aan het werk
Denise heeft een verstandelijke beperking. Tijdens haar inwerkperiode was er veel aandacht voor het aanleren van (voor haar) nieuwe vaardigheden zoals het vouwen van servetten en het dekken van de tafels. Hoe zorg je ervoor dat de tafel er gezellig en goed gedekt uitziet? Hoe onderscheid je dan de soeplepel van de dessertlepel? Denise leert snel en met haar innemende persoonlijkheid en vrolijke lach laat zij zien hoe leuk zij het werken vindt. Met een zwarte sloof waarop Grand Café staat gedrukt om, is onmiddellijk te zien dat Denise bij de gastvrouwen hoort en daar is zij maar wat trots op. Het servetten vouwen en tafels dekken, heeft ze inmiddels onder de knie waardoor de begeleidingsuren nu worden ingezet voor het aanleren van nieuwe werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het poleren (vlekvrij maken) van het bestek.

Mooie wisselwerking
Niet alleen Denise geniet, ook de bezoekers van het Grand Café (bewoners van Careaz Antoniushove en uit Lichtenvoorde zelf) reageren met veel belangstelling én enthousiasme op de nieuwe gastvrouw. Soms wordt Denise door iemand attent gemaakt op een tafel die nog afgeruimd moet worden, maar vaker krijgt zij van de bezoekers de nodige aandacht en complimenten. Dit zorgt er voor dat ze als een vrolijke, hardwerkende vrouw haar werk kan doen en uitbreiden. Denise is trots op haar nieuwe baan!

De Lichtenvoorde
De Lichtenvoorde is een zorginstelling in Oost-Gelderland die mensen met een beperking ondersteunt en begeleidt als volwaardige burgers in de lokale samenleving. Begeleiding en verzorging van cliënten met intensieve zorgvragen en 24-uurs ondersteuning en begeleiding van cliënten op een dagactiviteitencentrum wordt geregeld door zogenaamde plaatsgebonden teams, in kleinschalige woonzorgcentra en begeleiding op dagverblijven. Er zijn plaatsgebonden teams voor jeugd, volwassenen en senioren. Begeleiding van individueel, zelfstandig- of samenwonende cliënten en begeleiding van gezinnen wordt gerealiseerd vanuit ambulante teams. Meer informatie is te vinden op www.delichtenvoorde.nl

Zorgorganisatie Careaz
Careaz is een Oost-Achterhoekse zorgorganisatie. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt optimale zorg- en dienstverlening op maat geboden, thuis of dichtbij huis. Vanuit Careaz Thuiszorg staan kleinschalige teams met deskundige medewerkers dag en nacht klaar met persoonlijke verzorging en verpleging. De woonzorgcentra Careaz Antoniushove, Careaz Patronaatshof en Careaz Hof van Flierbeek in Lichtenvoorde, Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo en Careaz J.W. Andriessen in Borculo bieden verschillende vormen van wonen zoals zelfstandig wonen in een eigen appartement met zorg en ondersteuning daar waar nodig, maar ook kleinschalig wonen in een verpleegunit met behandeling. Verder zijn er appartementen voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Voor nog thuiswonende mensen zijn er dagzorg en diverse diensten zoals personenalarmering en maaltijdservice. Careaz biedt daarnaast diverse mogelijkheden voor ontmoeten en activiteiten. Meer informatie is te vinden op www.careaz.nl