GROENLO – De gemeenteraad van Oost Gelre heeft dinsdag 27 januari de nieuwe visie voor de Grolse Weiden vastgesteld. Deze versie is een aangepaste van de eerdere visie uit 2008. In de visie van 2008 werd rekening gehouden met opbrengsten uit het omliggende woongebied De Woerd voor de realisatie van de Grolse Weiden. Omdat dit tegenvalt is de visie bijgesteld.

Inmiddels zijn de eerste plannen gerealiseerd in het stadspark. Er is namelijk een nieuw dierenverblijf gebouwd. Tevens is er subsidie (door de Provincie Gelderland) toegekend voor het realiseren van (struin)paden. De realisatie van de paden zou in februari 2015 gereed zijn.

Ook het hertenpark krijgt in de nieuwe visie een andere plek en komt meer achterin de Grolse Weiden te liggen. Nog enkele punten uit het ‘Beeldenboek Visie stadspark De Grolse Weiden 2014’ zijn: De oude brug, die ooit toegang verschafte tot het hertenpark, wordt verwijderd. Het ijzeren hekwerk, dat tussen dier en mens staat, zal worden vervangen door een meer natuurlijke afrastering van hout. De volkstuinen worden zoveel mogelijk gehandhaafd op de huidige plekken.

Zoals nu al het geval is zal ook in de nieuwe visie ruimte zijn voor een schootsveld met daarin een bastion. Tevens zal er een plek aangewezen kunnen worden voor een uitkijk toren die zicht geeft op het bastion en schootsveld.

Uniek voor Groenlo zou de realisatie van een glacis zijn. Dit is een wal waar vroeger de soldaten achter schuilden voor eventuele indringers. Deze zou aangelegd kunnen worden daar waar zich nu nog de hertenweide bevindt.

Door de realisatie van onder andere deze plannen kan de Grolse Weiden nog meer worden beleefd. Er moet nog een uitvoerings- en kostenplaatje gemaakt worden. Op dit moment is er al een budget van €200.000,- beschikbaar.

Beeldenboek visie_stadspark_de_grolse_weiden_2014