Laat de bermen met rust voor een mooie bloemenzee

35

OOST GELRE – Door middel van een brochure die deze week huis-aan-huis in het buitengebied wordt bezorgd, willen gemeente Oost Gelre en de twee agrarische natuurverenigingen inwoners oproepen de bermen met rust te laten. Vaak maaien is schadelijk. Kruiden, grassen en insecten gaan ermee verloren. In de keten hebben zij elkaar nodig voor een goede bodemontwikkeling en de bestuiving voor een betere oogst.

Bermen zijn heel belangrijk voor de natuur en zelfs onze voedselketen. Om dat te onderstrepen werd als start van de campagne het eerste exemplaar van de brochure onlangs door wethouder Vincent van Uem overhandigd aan Harrie Krabben uit Vragender. GroenGoed en de Stichting Marke Vragender Veen maaien de bermen in opdracht van de gemeente. Dit doen zij 2 keer per jaar. “Laat verder de bermen groeien tot een grote bloemenzee. Bermen zijn ook een vangnet voor de patrijs, de fazant waarin ze kunnen wegduiken als er verkeer aankomt. Zelfs de ree heeft er baat bij. Als ze zich kunnen verstoppen zal wild niet zomaar oversteken”, legt Krabben uit. Evenwichtig beheer van de bermen draagt ook bij dat er meer soorten kruiden en grassen terugkomen. “Vroeger groeiden brandnetels, ridderzuring en distels waarvan het zaaigoed de weilanden in waaide. Dit komt niet meer voor wanneer we de bodem verschralen. Je ziet het boerenwormkruid en het fluitenkruid terugkomen.”


Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *