Planten eerste boom in project ‘Mot kunn’n’

49

OOST GELRE/ZIEUWENT – Op zaterdag 17 januari wordt de eerste boom geplant in het project ‘Mot kunn’n’. Het gaat om een zwarte els, die omstreeks 10.30 uur wordt geplant op het erf van de heer Stoltenborg in Zieuwent.

Wat is ‘Mot kunn’n’?
Ons landschap is de afgelopen decennia door schaalvergroting sterk veranderd ten behoeve van de landbouw. Dat was noodzakelijk voor het bestaansrecht van de agrarische sector. Door deze schaalvergroting zijn helaas ook vele landschapselementen, zoals vrijstaande bomen, verwijderd.

Mot kunn’n is een project uit de koker van de Bomenwacht Oost Gelre, naar het idee van Anton Stortelder. Aan alle grondeigenaren van het buitengebied is gevraagd of ze een enkele boom ergens op hun grond willen planten en laat die vrij willen uitgroeien. Zo hebben we over 80 jaar weer een flink aantal landschappelijk beeldbepalende bomen in onze gemeente.

140 aanmeldingen
Zo’n 140 grondeigenaren hebben tot nu toe aangegeven mee te willen doen aan het project Mot kunn’n. De bomenwacht Oost Gelre bezoekt in deze maand al deze aanvragers. Samen met de grondeigenaar kijken ze naar de beoogde plek en overleggen ze over de gewenste boom.

Wat is de Bomenwacht Oost Gelre?
De Bomenwacht bestaat uit een groep betrokken Oost Gelrenaren en heeft tot doel om de betrokkenheid van inwoners uit Oost Gelre bij het openbaar groen in het algemeen en bomen in het bijzonder te verhogen. Verder bevordert de Bomenwacht de kwaliteit en instandhouding van waardevolle bomen.

De Bomenwacht heeft een eigen website: www.bomenwacht-oostgelre.nl en een Facebookpagina: Bomenwacht Oost Gelre.