GROENLO – Tijdens de laatste buutavond van de Knunnekes in 2015 werd zaterdagavond 17 januari Rob Porskamp onderscheiden. Hij ontving uit handen van president Rob Stokkers het ‘Gouden Knunneke’ omdat Rob al 11 jaar Vorst is geweest van carnavals vereniging De Knunnekes.

Rob werd in 1997 lid van de raad van elf. Toen zaten daarin onder andere Jos Porskamp, Ronnie Scharenborg, Wim Maarse, Geert Bakker, Henk Brockötter, Jan Blankenborg in de raad van Elf. Harry Broshuis als president, daarna Martin van Ussen, Michel Huijskes en nu Rob Stokkers. Vorsten waren Joost Adema, Dennis Rondeel en Bart Hogenkamp waarvan laatstgenoemde Rob het in 2005 heeft overgenomen. “Ook heeft Rob samen met Rob van Meurs en Rob Soer de basis gelegd voor de Tönnekes. Tevens houdt hij altijd staande op de raadstafel tijdens de sleuteloverdracht op carnavalszondag op het Stadhuis een politiek getinte rede, zoals het de vorst in de rol van hofnar betaamt met de Narrenkap op”, vertelde Rob Stokkers, president der Knunnekes.

Nadat hij is onderscheiden werd hij, zoals elke aftredende Vorst, traditie getrouw horizontaal het carnavalshuus City Lido uitgedragen door de raad Van Elf.

Rob Porskamp blijft deze carnavalscampagne aan als Vorst der Knunnekes , en zal daarbij worden ondersteunt door de nieuwe aankomende vorst Miquel Porskamp.