Aantal loze uitrukken brandweer Noord- en Oost-Gelderland daalt

63

Automatische brandmeldingen van brandmeldinstallaties veroorzaken naast daadwerkelijke uitrukken ook veel meldingen die bij nader inzien geen terechte brandmeldingen zijn. In die gevallen rukt de brandweer voor niets uit. Hierdoor ontstaan onnodige (maatschappelijke) kosten. In opdracht van het algemeen bestuur neemt de brandweer binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) maatregelen om het aantal loze uitrukken terug te dringen, met als einddoel het voorkomen van loze uitrukken. Uit de eerste resultaten blijkt; het aantal loze uitrukken daalt.

In de toekomst wordt bij een enkelvoudige, automatische melding in een pand eerst door de gebruiker van het pand gecontroleerd of er daadwerkelijk brand is. De gebruiker krijgt een beperkte tijd om dit na te gaan. Zo blijft de melding korte tijd in het pand zelf, voordat deze bij de meldkamer in Apeldoorn terecht komt. Deze korte tijd wordt de vertragingstijd genoemd. De duur van die tijd is afhankelijk van onder meer de omvang van het pand, de specifieke risico’s en de interne organisatie. Momenteel brengen risicobeheersers van de VNOG samen met de gebruikers van de panden in de regio die omstandigheden in kaart. Dit is een intensief traject dat maatwerk oplevert. De vertragingstijd in een pand wordt pas ingesteld als de gebruiker er klaar voor is en alle zaken op orde zijn.

De vertragingstijd wordt vooral overdag ingesteld. Op die momenten is er vaak voldoende personeel aanwezig om te controleren of er brand is. Als zij snel controleren, conform de eigen afspraken, is de brandweer ook snel ter plaatse in het geval van een daadwerkelijke brand. Handbrandmelders blijven direct doormelden naar de meldkamer, hier geldt nooit een vertragingstijd.

Tijdelijke maatregel: contrabellen
Tot het moment dat er voor alle panden een volledige risico-analyse is gemaakt, wordt de maatregel ‘contrabellen’ ingezet; in het geval van een automatische enkelvoudige brandmelding die binnenkomt op de meldkamer, belt de centralist binnen een minuut eerst naar het pand om na te gaan of er echt brand is. De vertraging ligt dus tijdelijk bij de meldkamer.

De VNOG is in maart gestart met contrabellen en de eerste resultaten laten zien hoe het aantal loze uitrukken nu al is teruggedrongen; in 2013 had de regio nog 1261 loze uitrukken, in dezelfde periode in 2014 bleek dit aantal 755.

Het terugdringen van loze uitrukken wordt op landelijk niveau aangepakt. Brandweer Nederland heeft hiervoor een grootschalig project opgezet. De VNOG gaat mee met de landelijke ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *