AALTEN – In de week van 26 november tot en met 2 december 2023 organiseert het Leger des Heils een landelijke collecte om steun te verzamelen voor hun buurtwerk. Gezien de huidige economische situatie, met stijgende inflatie en armoede, benadrukt de organisatie het cruciale belang van deze actie.

Ondanks de uitdagingen waar deur-tot-deur collecteren tegenwoordig mee te maken heeft, roept het Leger des Heils iedereen op om bij te dragen als collectant. Daarnaast biedt de organisatie een optie voor geïnteresseerden om online als collectant deel te nemen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het Leger des Heils.

De opbrengsten van de collecte zijn bestemd voor de honderddertig buurthuiskamers van het Leger des Heils in Nederland. Deze buurthuiskamers fungeren als lokale ontmoetingsplaatsen waar iedereen welkom is voor diverse activiteiten en diensten, waaronder schuldhulp en huiswerkbegeleiding. Het doel is om sociaal isolement te voorkomen en de lokale gemeenschap te versterken. Het belang van giften en donaties is significant, aangezien het merendeel van deze buurthuiskamers niet gesubsidieerd wordt.

In deze tijden van verhoogde sociale en economische druk benadrukt het Leger des Heils de urgentie van hun missie om essentiële diensten en ondersteuning te blijven bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving.

Voor meer informatie, neem contact op met: Peter Hilhorst Teamleider Lokale Fondsenwerving & Collecte collecte@legerdesheils.nl 088 – 065 31 75

Bron(nen) & Afbeelding(en)