22 mei 2024
Home » Besluit realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening

Besluit realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening

378

Toelichting besluit op 9 september, 14.00 uur in Marënvelde

MARIËNVELDE – Het college van B&W van Oost Gelre heeft besloten de gemeenteraad te vragen medewerking te verlenen aan de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënvelde. Dit collegebesluit zal op dinsdag 9 september, om 14.00 uur, worden toegelicht door Freek Jansen, voorzitter van de Stichting BMV, en de wethouder ‘kernen’ van Oost Gelre, Jos Hoenderboom.

De toelichting vindt plaats op de locatie waar de BMV gerealiseerd gaat worden, te weten de locatie van het huidige sportgebouw Mariënvelde, aan de Waalderweg 11, 7263 RX Mariënvelde.

Sport, ontmoeten, zorg en welzijn komen samen
In het nieuw te realiseren multifunctionele gebouw komen sport, ontmoeten, zorg (in de vorm van een zorgcorporatie) en welzijn samen. Het plan voor de BMV van Mariënvelde is ontstaan door een burgerinitiatief. Burgerparticipatie heeft ervoor gezorgd dat het een plan is van en voor alle inwoners van Mariënvelde. Ook de verenigingen dragen het BMV-plan. Zo gaan 19 van de 21 verenigingen uit Mariënvelde in de BMV deelnemen. De BMV gaat uit van de menselijke maat, en zorgt voor nieuwe verbindingen tussen mensen. Mariënvelde zorgt er met haar BMV voor dat de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp behouden kunnen worden.

Behandeling in gemeenteraad op 14 oktober 2014
De realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening wordt behandeld in de gemeenteraad van 14 oktober 2014. Daaraan voorafgaand is het een agendapunt in de commissie voor Maatschappij en Bestuur van 23 september 2014.