21 mei 2024
Home » Groenvisie gracht Groenlo vastgesteld

Groenvisie gracht Groenlo vastgesteld

390

GROENLO – Het College van B&W heeft de Groenvisie Grachtzone Groenlo vastgesteld. De visie biedt een richtlijn voor de invulling van het groen rond de grachtzone in Groenlo. Volgens wethouder Hoijtink geeft dat eenheid in de diverse projecten die vanuit het Programma Stad Groenlo worden uitgevoerd. “De hele grachtzone wordt op deze manier als één samenhangend geheel beleefd.

Het project Boompjeswal is onlangs opgeleverd, gemarkeerd door de bijzondere opening van de nieuwe brug over de gracht. Wethouder Hoijtink hierover: “De inrichting van het groen op de Boompjeswal gebeurt dit najaar, immers dat is de tijd om bomen te planten. Ook bij andere projecten is het groen nadrukkelijk een onderwerp, zoals bij de grachtverbreding en de inrichting van de openbare ruimte rond Villa Welgelegen.”

De grachtzone geeft van oudsher een divers beeld met specifieke groenelementen. Het is dus belangrijk dat de verschillende plekken langs de gracht wel hun eigen identiteit behouden. De visie biedt die ruimte volgens de wethouder. “Ondanks de nodige diversiteit zal toch een eenheid in de beleving van het groen langs de gracht ontstaan. De verschillende partijen binnen Groenlo hebben hun inbreng in deze visie gehad, zodat het een breed gedragen visie is.”

De visie spreekt zich ook uit over de bruggen over de gracht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aangedrongen op een ontwerpstudie voor de bruggen. De voorstellen die nu in de visie staan zijn afgeleid van de brug bij de Boompjeswal. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor de toekomstige nieuwe bruggen bij de invalswegen Ruurloseweg en Eibergseweg