Home » Nieuwe toekomst Den Diek
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

LICHTENVOORDE – Het college van B&W heeft besloten om het beheer van het sociaal cultureel centrum Den Diek in Lichtenvoorde te privatiseren. Marloes Nijenhuis en Jolien Weevers hebben hiervoor een bedrijfsplan opgesteld: Burgers voor Burgers. Het college stelt de raad voor financieel bij te dragen om het gebouw hiervoor geschikt te maken. Wethouder Wentink: “Op deze manier houden we niet alleen het cultureel centrum Den Diek in stand, maar krijgt het ook een kwaliteitsimpuls.”

De nieuwe stichting Burgers voor Burgers wil Den Diek vooral inzetten als dé ontmoetingsplek voor inwoners, waar duurzame burgerinitiatieven worden gestimuleerd, gerealiseerd en gefaciliteerd. Wethouder Wentink hierover: “Het klinkt wat abstract, maar er zijn al hele concrete ideeën voor. Zoals een internetcafé, het concept ‘seats2meet’, een kringloop of een naai- en reparatiecafé. Maar ook de samenwerking met jongerenwerk, verenigingen en organisaties. En natuurlijk blijven ook de huidige huurders van harte welkom in Den Diek. Zij worden heel nadrukkelijk betrokken bij de toekomstplannen.”

Den Diek in de nieuwe vorm kan ook een belangrijke rol spelen in de decentralisaties die op de gemeenten afkomen, bijvoorbeeld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten worden hiervoor verantwoordelijk, maar nu is al duidelijk dat er straks meer beroep op de inwoners gedaan wordt, aldus wethouder Wentink: “Den Diek wordt dé ontmoetingsplaats. Daar kan dus ook aandacht zijn voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Hierin zal de stichting een verbindende rol spelen met inzet van vrijwilligers.”

Verbouwing
Om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functies zijn aanpassingen nodig. Het college zal de raad vragen om € 185.000,- beschikbaar te stellen voor een interne verbouwing en voor de inrichting. Een noodzakelijke aanpassing, aldus wethouder Wentink: “De inrichting is gedateerd en het gebouw nodigt niet echt uit om er binnen te lopen. De stichting heeft ambitieuze plannen waar wij in geloven. Maar daarvoor is wel nodig dat ze een goede start kunnen maken, zodat ze op 1 januari 2015 het beheer op een goede manier kunnen overnemen.”