Home » Pilot Alcohol en Jeugd goed ontvangen

Pilot Alcohol en Jeugd goed ontvangen

411

OOST GELRE – De afgelopen maanden heeft er een pilot plaatsgevonden met als doel het alcoholgebruik onder minderjarige jongeren in Oost Gelre te inventariseren en terug te dringen. Ook wordt er samengewerkt aan een veilig uitgaansklimaat. De pilot was een initiatief van de horeca Oost Gelre en de politie Achterhoek Oost en werd mede ondersteund door de gemeente Oost Gelre, IrisZorg en het jeugd- en jongerenwerk van Mazzel.

Bij twee controles voorafgaand aan de Teenage Party’s bij City Lido in Groenlo op 19 september en 24 oktober werd bij 37 jongeren uit de regio, in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar, alcoholgebruik geconstateerd. De controles werden door middel van een zogenaamde ‘sniffer’ uitgevoerd door de toezichthouder drank- en horeca van de gemeente Oost Gelre. Ook waren er op die avonden gerichte controles van de politie op de aanfietsroutes naar Groenlo en in het centrum van Groenlo.

Leerzame informatieavond
De jongeren die wel gedronken hadden werden samen met hun ouders uitgenodigd voor een speciale informatieavond bij City Lido. De avond werd geopend door burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre, die onder andere haar ervaringen als moeder van een puberdochter met de aanwezigen deelde. De 30 aanwezige jongeren kregen samen met hun ouders vervolgens een leerzaam programma voorgeschoteld door IrisZorg en de jongerenwerkers van Mazzel. Door drie actieve workshops te volgen werden de jongeren op een aansprekende, maar ook serieuze manier geconfronteerd met de gevolgen van alcoholgebruik.

Meer bewustzijn
De ouders van de jongeren kregen tijdens de informatieavond voorlichting over hoe zij kunnen omgaan met alcoholgebruik in- en rondom het gezin. Uit de reacties bleek dat de avond zowel de jongeren als hun ouders aan het denken heeft gezet en het bewustzijn heeft vergroot. Een vader merkte op: “We weten allemaal wel dat alcoholgebruik gevaarlijk is, maar het is goed dat we hier met de neus op de feiten worden gedrukt”.

Nadruk op voorlichting en preventie
De nadruk van de pilot lag bewust niet op strafmaatregelen of sancties. Er worden in het kader van de pilot dan ook geen gegevens van betrokken jongeren en hun ouders bewaard. Door de nadruk te leggen op voorlichting en preventie zijn de jongeren en hun ouders aangesproken op de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en een veilig uitgaansklimaat. Tegenwoordig is er veel meer bekend over de gezondheidsgevaren van alcohol dan vroeger. Jongeren bepalen over een paar jaar zelf wat ze doen, maar het is belangrijk dat zij weten welke consequenties hun gedrag heeft.

Vervolg pilot
Uit een eerste evaluatie blijkt dat de samenwerkende partijen binnen de pilot erg tevreden zijn over de resultaten. Werd tijdens de eerste controle bij 25 jongeren alcoholgebruik geconstateerd, tijdens een laatste controle op 28 november waren dit er nog slechts 3.Er is een duidelijke waarschuwing afgegeven en het blijkt zinvol om dit soort projecten te draaien. De ervaringen uit de pilot worden op korte termijn uitgezet in een bredere aanpak. Dit betekent controles op meerdere locaties in de regio en voor meerdere leeftijdsgroepen (ook 16- en 17-jarigen). Bij deze controles wordt wel verbaliserend opgetreden.