Home » Raad en college in gesprek over begroting

Raad en college in gesprek over begroting

484
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

Het college van B&W en de raad van de gemeente Oost Gelre wil, voordat de begroting wordt behandeld in de gemeenteraad, in gesprek met de inwoners over de begroting. Daarom wordt op maandag 27 oktober om 19.30 uur in City Lido in Groenlo een Begrotingsmarkt gehouden. De meest in het oog springende zaken in de begroting worden dan voorgelegd.

Het College van B&W bespreekt in november met de gemeenteraad de Programmabegroting 2015. Daarin is veel aandacht voor de decentralisatie van taken naar de gemeente, aldus wethouder Marieke Frank: “Ondanks de onzekerheden die we nog kennen presenteren we een sluitende begroting, met ruimte voor nieuw beleid en nauwelijks stijging van lasten voor de inwoners”.

Oost Gelre heeft als opgave de komende 4 jaar een bezuiniging van 2,1 miljoen euro door te voeren. Maar de gevolgen daarvan zullen pas in 2017 echt merkbaar worden, aldus wethouder Frank. “We hebben een scherpe begroting opgesteld. Dat leidt er toe dat we in 2015 en in 2016 nog een positief resultaat boeken. In de aanloop naar 2017 moeten we maatregelen nemen, maar daar bereiden we ons nu al op voor. Binnenkort komen we met een plan om daar samen met de raad en de inwoners invulling aan te geven.”

Decentralisaties
Bij de decentralisaties neemt de gemeente de taken van ‘Den Haag’ over waar het gaat om de uitvoering van de Jeugdhulp, de Wmo (Wet maatschappelijke Ondersteuning) en de Participatiewet. Een stevige opgave, meent wethouder Frank: “Ons uitgangspunt is dat niemand tussen wal en schip valt. Mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben krijgen die ook. Maar als wethouder van financiën kijk ik ook naar de financiële opgave. In totaal hebben we het wel over een bedrag van rond de 20 miljoen euro, waarbij het rijk al een korting van 2 tot 3 miljoen euro heeft doorgevoerd. Er zijn nog steeds onzekerheden als het gaat om de uitvoering van de decentralisaties. Maar van de uitgangspunten van ons beleid zijn we wel zeker en daar kunnen de inwoners ook vertrouwen in hebben.”

Nieuw beleid
Er staan geen echte verrassingen in de begroting. Het is een sluitende begroting, het bestaande beleid wordt voortgezet en volgens wethouder Frank heeft Oost Gelre de begroting goed in de greep. Ondanks de onzekerheden rond de decentralisaties en een lagere algemene uitkering van het rijk is er nog wel ruimte voor nieuw beleid. Zoals bijvoorbeeld een bedrag van 1,2 miljoen voor de Brede Maatschappelijke voorziening Mariënvelde. Maar ook de huisvesting van het Marianum in Groenlo (2,2 miljoen) en de bijdrage aan de kleine kernen (jaarlijks € 100.000,-). Wethouder Frank: “Verder is er 1,1 miljoen opgenomen voor het Programma Stad Groenlo en ook nog € 273.000,- voor aanleg van een kunstgrasveld in Zieuwent voor de voetbalclub RKZVC.”

Lasten voor inwoners
Ook de lasten voor de inwoners stijgen nauwelijks. De OZB (onroerend zaak belasting) stijgt in overeenstemming met de inflatiecorrectie met 1,75%. De overige lasten, zoals de afvalstoffenheffing, blijven gelijk. Wethouder Frank hierover: “Het betekent dat een gemiddeld gezin met een eigen huis € 3,60 meer kwijt is. Volgend jaar volgt nog een herberekening van de afvalstoffenheffing na de invoering van het omgekeerd inzamelen. De verwachting is dat het goedkoper wordt, waarmee de lasten alsnog zouden dalen.”

De Programmabegroting 2015 staat op www.oostgelre.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *