Home » Vlinderplantdag een succes

LICHTENVOORDE – Afgelopen zaterdag 15 november werd de opgang naar de Vlinderbrug in Lichtenvoorde door de Bomenwacht Oost Gelre samen met vrijwilligers aangeplant. Op die dag zijn 370 rozen, vlinderstruiken, brem, kamperfoelie en maar liefst 20.000 bollen geplant. Deze rijkbloeiende struiken zijn als drachtplanten aantrekkelijk voor vlinders, hommels en bijen. Nog lang niet alles zit in de grond. Aanstaande zaterdag vindt vanaf 9.00 uur een vervolg plaats.

Iedereen is welkom op de vervolgdag op 22 november De dag start om 9.00 uur op de Vlinderbrug langs de N18 in Lichtenvoorde. Mensen kunnen zich aanmelden via vlinderplantdag@gmail.com. Iedereen is van harte welkom. Mensen wordt gevraagd een schep(-je), emmers en een oranje of geel verkeershesje mee te nemen.

Wat is de Bomenwacht Oost Gelre?
De Bomenwacht heeft tot doel om de betrokkenheid van inwoners uit Oost Gelre bij het openbaar groen in het algemeen en bomen in het bijzonder ter verhogen. Verder bevordert de Bomenwacht de kwaliteit en instandhouding van waardevolle bomen. Andere projecten uit de koker van de bomenwacht zijn: ‘Fantastisch Boomidee’ en ‘Mot kun’n: een gratis boom voor elke grondeigenaar in het buitengebied’.