Benoeming Helga Witjes als Lid van de Achterhoek Board

246

Mark Boumans, voorzitter 8RHK Raad en Helga Witjes, gedeputeerde provincie Gelderland en nu boardlid 8RHK | Foto: PR

Tijdens de 18e vergadering van de Achterhoek Raad is Helga Witjes benoemd als lid van de Achterhoek Board. Zij neemt de plaats in van de vorige gedeputeerde, Peter van ’t Hoog. De benoeming vond plaats in het kader van het vijfjarig jubileum van de huidige samenwerkingsstructuur in de Achterhoek.

De bijeenkomst, voorgezeten door Mark Boumans, benadrukte de doorlopende inzet voor regionale samenwerking en ontwikkeling. Er werd een terugblik gegeven op de afgelopen vijf jaar en er werd besproken hoe de regio verder zal bouwen op de bestaande fundamenten.

Tijdens de raadsvergadering werden twee moties besproken. De eerste, ingediend door verschillende partijen, riep op om de onderzoeken naar snelle fietsverbindingen in de Achterhoek voort te zetten. Deze motie werd unaniem aangenomen. De tweede motie, betreffende de financiering van ouderenzorg, werd niet in stemming gebracht, maar zal worden opgenomen in een bredere brief aan de formateur van het nog te vormen kabinet.

Verder lichtte Mirjam Koster de aanvraag voor de Regio Deal toe, waarin de Achterhoek een beroep doet op het Rijk voor een bijdrage van ongeveer 33 miljoen euro. Deze financiële middelen zullen worden aangewend voor projecten gericht op leefbare gemeenschappen, een duurzame economie en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

De vergadering eindigde met een presentatie over het Regiobeeld van de thematafel De Gezondste Regio, waarin de toenemende vergrijzing en mentale ongezondheid binnen de regio werden benadrukt.

Voor meer informatie over de Achterhoek Raad en de bijbehorende stukken kunt u terecht op www.8rhk.nl/achterhoek-raad.


Bron(nen) & Afbeelding(en)