20 mei 2024
Home » Gemeenteraad nodigt inwoners uit bij eerste Politieke Avond

Gemeenteraad nodigt inwoners uit bij eerste Politieke Avond

923

Nieuw vergadermodel voor Bronckhorst toegankelijker en efficiënter

BRONCKHORST – De gemeenteraad gaat per 23 maart 2023 op een andere manier vergaderen: effectiever, transparanter en toegankelijker. De raad wil meer ruimte geven aan de inbreng uit de samenleving. Door het organiseren van tafelgesprekken betrekken we de samenleving graag vroegtijdig bij de besluitvormingsprocessen. Op deze manier heeft de inbreng meer invloed. Inwoners zijn op 23 maart om 19.30 uur van harte welkom om aanwezig te zijn bij de eerste Politieke Avond. Deze eerste Politieke Avond wordt feestelijk geopend.

Bronckhorster Politieke Avond
De huidige commissievergaderingen op de donderdag vervangen we door een Politieke Avond waar tafelgesprekken worden georganiseerd.

De Politieke Avond start om 19.30 uur en heeft de volgende onderdelen:
19.30 uur: Voorafgaand aan de tafels is er gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken
20:00 uur: Eerste ronde tafels
20.50 uur: Tweede ronde tafels
21.40 uur: Derde ronde tafels

Inloop en Gasten van de raad
Voorafgaand aan de tafels is er om 19.30 uur gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken. Daarnaast organiseert de gemeenteraad ‘Gasten van de raad’. Deze inwoners krijgen een kijkje in de keuken van het werk als raadslid. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de griffie (griffie@bronckhorst.nl). Met dit initiatief wil de raad inwoners meer vertrouwd en enthousiast maken over de lokale politiek.

Tafels
Om 20.00 uur beginnen de tafels: in drie rondes van elk drie kwartier worden in verschillende ruimtes maximaal twee onderwerpen tegelijkertijd behandeld. Na de eerste drie kwartier begint de tweede ronde. Elke tafel heeft een eigen karakter. Het doel per tafel staat op de agenda van de Politieke Avond. Alle tafels zijn openbaar (tenzij anders aangegeven). Aan het eind van een tafelgesprek trekt de voorzitter een conclusie. Er kan gekozen worden om het onderwerp nogmaals beeldvormend te bespreken of te agenderen voor een oordeelvormende tafel. Het onderwerp komt in dat geval drie weken later nogmaals op de agenda. Er kan ook gekozen worden om het onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van de week daarop.

Doel tafels
De onderwerpen die tijdens de tafels aan bod komen, kunnen met verschillende doelen worden besproken: informeren, adviseren, beeldvormen en oordeelvormen. De meest voorkomende tafel is een beeldvormende tafel. De raad vormt zich een beeld over het onderwerp dat wordt besproken. Bij deze tafel is het mogelijk om als inwoner in te spreken. De raad kan vragen stellen aan inwoners en aan het college. Een voorstel kan ook oordeelvormend worden besproken. Raadsleden gaan dan met elkaar in gesprek met als doel de ander te overtuigen. Tijdens deze tafel bekijken ze ook of er plannen zijn om een motie of amendement in te dienen tijdens de raadsvergadering.

Inspreken
Het is mogelijk om tijdens de Politieke Avond in te spreken. Inwoners zitten samen met raadsleden, voorzitter, portefeuillehouder en een behandelend ambtenaar aan tafel. Zij krijgen 5 minuten de tijd om hun verhaal te vertellen over het onderwerp dat op dat moment wordt besproken. Daarna kunnen de raadsleden vragen aan de inwoner stellen. Insprekers moeten zich aanmelden bij de griffie via het aanmeldformulier op www.bronckhorst.nl/gemeenteraad, bellen (tel. (0575) 75 02 50) of mailen naar griffie@bronckhorst.nl. Dit kan tot uiterlijk de dinsdag voor de Politieke Avond.

Raadsvergadering
De raadsvergadering vindt een week na de Politieke Avond plaats op donderdag om 20.00 uur. Het eerste deel van de agenda bestaat uit onderwerpen waarover de raad wil debatteren. Nadat de raad over een onderwerp heeft gesproken, stemt de raad direct over het voorstel en eventuele moties en amendementen. Is over een onderwerp in de raadsvergadering geen debat nodig, dan wordt het onderwerp direct in stemming gebracht.

De veranderingen op een rij

  1. De Politieke Avond vervangt de commissievergadering.
  2. Het nieuwe vergadermodel geeft meer ruimte voor de inbreng uit de samenleving. Door het organiseren van tafelgesprekken wordt de samenleving vroegtijdig betrokken.
  3. De raadsvergadering is een week na de Politieke Avond.
  4. De raad neemt iedere drie weken besluiten, in plaats van één keer per maand.
  5. Het vergadermodel is laagdrempeliger, openbaar en informeler.

 

Data Politieke Avond t/m het zomerreces
Donderdag 23 maart
Donderdag 13 april
Donderdag 11 mei
Donderdag 1 juni
Donderdag 22 juni
Data raadsvergadering
Donderdag 30 maart
Donderdag 20 mei
Woensdag 17 mei
Donderdag 8 juni
Donderdag 29 juni
Bron(nen) & Afbeelding(en)