22 mei 2024
Home » Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners gemeente Bronckhorst

Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners gemeente Bronckhorst

109

BRONCKHORST – De gemeenteraad organiseert in mei 2024 weer een gratis cursus Politiek Actief voor inwoners. De cursus start op 27 mei en bestaat uit 6 bijeenkomsten. Aanmelden kan tot en met 15 mei.

Voor wie?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor inwoners die erover nadenken politiek actief te worden of meer willen weten over de gemeente(politiek). “Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Welke invloed kun je als raadslid uitoefenen op het beleid”. Allemaal vragen waar deelnemers in deze cursus antwoord op krijgen.

Stagelopen
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat en hebben de mogelijkheid om stage te lopen bij één van de fracties in onze gemeente. En als dat naar meer smaakt, kan iemand ook politiek actief worden!

Programma
Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers hun vaardigheden, zoals debatteren. De deelnemers ontmoeten lokale politici om ervaringen uit de praktijk te horen. Hieronder een overzicht van de onderwerpen per bijeenkomst.

Datum Onderwerp
Maandag 27 mei Introductie en kennismaking
Woensdag 5 juni Hoe werkt de gemeente?
Maandag 10 juni Hoe werkt de gemeenteraad? Speeddaten met raadsleden
Maandag 17 juni Training debatteren
Maandag 24 juni Gemeentefinanciën in vogelvlucht
Donderdag 4 juli Bijwonen raadsvergadering