Home » Herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal op punten aangepast

Herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal op punten aangepast

92

BRONCKHORST – De gemeente werkt tot naar een Energieneutraal Bronckhorst in 2050, zoals afgesproken in het nationale klimaatakkoord. In de Herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal staat de strategie beschreven hoe de gemeente hieraan wil werken in de periode 2024 – 2030. Dit door samen met inwoners, ondernemers en organisaties in Bronckhorst in te spelen op de veranderingen in het energie-landschap en energiearmoede tegen te gaan. Op verzoek van de gemeenteraad hebben b en w het stuk op een aantal punten aangevuld. De raad neemt over deze herziene versie een besluit.

Wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid: “We gaan ervan uit dat we met deze routekaart invulling hebben gegeven aan de punten van aandacht die de raad ons meegaf. Daarbij benadrukken we dat college en raad een aantal belangrijke besluiten op een later moment nog kunnen nemen, aansluitend bij de actualiteit van dat moment. Grootschalige opwek van duurzame energie is bijvoorbeeld een onderwerp waarover we eind 2024 gaan besluiten. Denk aan hoe we onze inwoners optimaal voorbereiden op wettelijke veranderingen voor hun woning of bedrijfsgebouw, zoals van het gas af, of hoe we lokaal eigendom bij grootschalige opwek willen organiseren. Deze routekaart is een mooie basis om de komende jaren met de verduurzaming en elektrificatie van Bronckhorst aan de slag te kunnen.”

Aanpassingen
De routekaart is aangepast op basis van de door de gemeenteraad meegegeven aandachtspunten. Daarnaast is deze Routekaart geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen, zoals de netcongestie en veranderende wetgeving rondom het verduurzamen van woningen en bedrijfsgebouwen. Ook zijn de Dorps Energie Processen (DEP’s) concreter gemaakt, wat meer structuur en duidelijkheid biedt aan de werkgroepen. Dit sluit aan bij ervaringen die we opdeden tijdens de pilot DEP’s in enkele kernen.

Planning
Het is de wens van de raad om vóór de zomervakantie een besluit te nemen over de routekaart. Voorafgaand aan het besluit kunnen inwoners nog inspreken over het onderwerp. Raadsvergaderingen en politieke avonden worden aangekondigd via de gemeentepagina’s en www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.