Bronckhorst verstevigt regionale ICT samenwerking

283

BRONCKHORST – Het college van Bronckhorst heeft besloten de samenwerking op het gebied van ICT verder te intensiveren en de ICT beheeromgeving volledig over te brengen naar de regionale ICT-samenwerking. De gemeente Doetinchem is gastheer voor de automatiseringsprocessen van de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek, Doesburg en diverse regionale instellingen, waaronder Laborijn, ODA en het Streekarchief.

Het besluit moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de OR van de gemeente Bronckhorst, maar wethouder Peppelman ziet hier geen grote obstakels. “We verminderen de kwetsbaarheid van onze automatiseringsprocessen op deze manier en we vergroten de kwaliteit, omdat we kennis en kunde effectiever in kunnen zetten.” Door op ICT-gebied samen te werken wordt bovendien bereikt dat techniek niet geen belemmering vormt voor verdere regionale samenwerking en eerder ondersteunend en faciliterend zal zijn.

In 2015 heeft de gemeente Bronckhorst een convenant getekend en is een regionale ICT-samenwerking aangegaan met de gemeente Doetinchem als gastheer voor de samenwerking. De samenwerking bestaat naast de gemeente Doetinchem ook uit de regiogemeenten Aalten, Oude IJsselstreek, Doesburg en diverse regionale instellingen als Laborijn, Regio Achterhoek, Streekarchief, BuHa en de ODA. Deze organisatie bedient inmiddels 1.800 werkplekken.