21 mei 2024
Home » Continuïteit jeugdhulp en Wmo-zorg in de Achterhoek gegarandeerd

Continuïteit jeugdhulp en Wmo-zorg in de Achterhoek gegarandeerd

374

Achterhoekse gemeenten nemen besluit over inkoop voor het jaar 2015 | Voor het leveren van jeugdhulp en Wmo-zorg hebben de acht Achterhoekse gemeenten besloten om overeenkomsten te sluiten met zorgaanbieders. Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning voor kinderen/jongeren en ondersteuning zoals dagbesteding en kortdurend verblijf. Met het sluiten van de overeenkomsten met zorgaanbieders is de continuïteit van deze zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor het jaar 2015 gegarandeerd.

Jeugdhulp
Voor jeugdhulp sluit de regio Achterhoek per 1 januari overeenkomsten met 61 aanbieders. Het gaat hierbij om aanbieders die op dit moment jeugdhulp leveren en het betreft alle vormen van jeugd- en opvoedhulp.

Verhoging budget voor jeugdhulp
In de Jeugdwet is geregeld dat er een overgangsjaar moet zijn en daar hoort continuïteit van zorg bij. Om dit te bieden in de Achterhoek moest het budget voor jeugdhulp anders verdeeld worden dan aanvankelijk de bedoeling was. Het budget dat beschikbaar komt voor aanbieders van jeugdhulp is verhoogd. Hiermee kunnen we in het overgangsjaar 2015 de benodigde zorgcontinuïteit bieden.

Wmo-zorg
Voor Wmo-zorg sluit de regio Achterhoek per 1 januari overeenkomsten met 111 zorgaanbieders. Het gaat hierbij om kortdurend verblijf en individuele en/of groepsactiviteiten voor mensen met een beperking.

Inwoners houden ondersteuning
Inwoners die op dit moment ondersteuning hebben op gebied van de Wmo en jeugdhulp en waarvan de indicatie nog doorloopt in 2015, houden recht op deze ondersteuning. Waar mogelijk behouden zij ook hun aanbieder.

Inwoners die nu ondersteuning hebben van een aanbieder waarmee geen contract is gesloten hebben een uitnodiging voor een gesprek van de gemeente ontvangen. In dit gesprek zoeken wij samen naar een oplossing.

Wat betekenen deze veranderingen dit voor u?
Wat dit exact betekent voor individuele inwoners kunnen we zo niet zeggen. Het gaat om maatwerk. Wij informeren u persoonlijk hierover. Maar heeft u nu al vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht voor:

Wmo-zorg  

 

Jeugdhulp
  • Op onze website: Veranderingen in de zorg
  • op www.hoeverandertmijnzorg.nl
  • bij het Wmo-loket. U kunt telefonisch contact opnemen via (0544) 37 83 78 of via e-mail: wmoloket@oostgelre.nl

 

 

Nieuwe cliënten
Inwoners die vanaf 1 januari 2015 zorg nodig hebben, kunnen zich melden bij het Wmo-loket of, indien het jeugdigen tot 18 jaar (en eventueel hun ouders) betreft, bij het Ondersteuningsteam: info@ondersteuningsteamoa.nl.