Home » Gemeenten samen aan de slag voor ‘koele Achterhoek’

Gemeenten samen aan de slag voor ‘koele Achterhoek’

410

ACHTERHOEK – Negen Achterhoekse gemeenten en het waterschap gaan samen aan de slag om de hittestress in de kernen tegen te gaan. Daarvoor krijgen zij een financiële bijdrage van ruim 1 miljoen euro van de provincie. Gemeente Bronckhorst zet het geld in voor de projecten vitale kernen Steenderen en Hengelo. De centra worden groener gemaakt en er komen ontmoetingsplekken en waterspeelplekken voor kinderen.

Steenderen
Steenderen wordt groener en aantrekkelijk, met het marktplein als Groen Dorpshart. Er worden nieuwe bomen aangeplant en delen verharding en gras worden omgevormd naar bloeiende plantvakken. Inwoners en bezoekers ontmoeten elkaar op bankjes in een groene omgeving met zon en schaduw, er komt een drinkwaterpunt en een waterspeelplaats voor kinderen. Het plein wordt toegankelijker door minder hoogteverschillen en plekken voor mindervaliden. Ook komt er een kunstroute op het plein, uitgevoerd in natuursteen. Hierbij worden de dorpen langs de IJssel geprojecteerd op het plein. De parkeerfunctie van het plein blijft, maar met meer structuur. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem.

Hengelo
Het centrum van Hengelo wordt compact en sfeervol. Wandelgebied De Strip rondom het gezondheidscentrum zorgt voor een veilige verbinding. Om dit gebied groener te maken worden er diverse hagen, heesters, bomen en bloeiende vaste planten aangeplant. De bomen zorgen voor verkoeling en schaduw. Er zijn plannen voor een waterspeelobject en het regenwater wordt opgevangen in de groene stroken.

Hittestress
Door klimaatverandering stijgen de temperaturen en neemt het aantal hittegolven toe. In bebouwd gebied is dat beter te merken dan op het platteland. In kernen en woonwijken zorgen gebouwen en bestrating voor extra warmte. Als de temperatuur langdurig boven de 25°C is kunnen mensen last krijgen van hittestress. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen, voor de buitenruimte en de leefbaarheid. Arbeidsproductiviteit, nachtrust en gezondheid hangen samen met de temperatuur van de omgeving. Ook heeft hitte gevolgen voor infrastructuur, drinkwater en oppervlaktewater. Door minder verharding en meer bomen en planten gaat de omgevingstemperatuur omlaag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *