Opstartproblemen omgekeerd inzamelen

144

OOST GELRE – Het omgekeerd inzamelen is per 1 januari van start gegaan. Dat is duidelijk even wennen, zo is de afgelopen week gebleken. Bij de ondergrondse containers, bedoeld voor restafval, hebben de vuilniszakken zich opgestapeld. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Belangrijkste is echter dat vandaag (5 januari) alle volle containers geleegd worden en de losse vuilnis wordt opgeruimd.

In aanloop naar het omgekeerd inzamelen per 1 januari is bekend gemaakt dat het gebruik van de ondergrondse containers tot en met 4 januari gratis zou zijn. Dat heeft er toe geleid dat er een groot aanbod van restafval, maar ook ander afval was. In sommige gevallen werd de container ’s morgens geleegd en zat hij ’s middags al weer vol. Ook is gebleken dat sommige mensen tientallen keren in korte tijd gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om vuilnis te storten.

Bij een aantal containers is ook plastic afval aangetroffen, afval dat in principe in de nieuw verstrekte container thuishoort. Ook bleken containers niet altijd vol, maar stond er wel veel vuilnis naast.

Containers legen
Rova heeft haar best gedaan om de volle containers zoveel mogelijk tijdig te legen. Dat is dus niet altijd gelukt. Vandaag, maandag 5 januari, worden weer extra rondes gereden om volle containers te ledigen en worden de losse vuilniszakken opgeruimd. De verwachting is dat, nu er voor elke stort van afval in de ondergrondse container betaald moet worden, de grote toestroom van afval zal afnemen.

Handhaving
De afvalverwerking is een verantwoordelijkheid van Rova. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op een juist gebruik van de containers. De gemeente hoopt dat het achterlaten van losse zakken bij de container nu snel zal ophouden als inwoners meer gewend raken aan de manier van inzamelen. De komende periode zal het toezicht vooral gericht zijn op het aanspreken van mensen die vuilnis naast de container achterlaten.

Wennen
Het is dus even wennen aan de nieuwe manier van afval scheiden en verwerken. Zo past een overvolle vuilniszak niet in de ‘bak’ van de ondergrondse container. . Praktische zaken, waar gebruikers even aan moeten wennen. Datzelfde geldt voor het gebruik van het pasje. Die moet goed tegen de ‘lezer’ van de container worden gehouden. Als de container voor 75 % gevuld is gaat er automatisch een signaal naar Rova en wordt de container geleegd. Zowel gemeente als Rova hopen dat iedereen er snel aan gewend is.

Informatie
Als u vragen heeft of klachten kunt u die melden bij de klantenservice van Rova via het algemene nummer (038) 427 37 77 of via een e-mail naar klantenservice@rova.nl

Midwinterhoornwandeling in Groenlo!

Sfeervolle wandeling

  • 📅 Datum: Vrijdag 22 December
  • 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur
  • 📍 Vertrek: Markt, Groenlo