22 mei 2024
Home » Wethouder Wentink reikt eerste folder minimabeleid uit

Wethouder Wentink reikt eerste folder minimabeleid uit

305

OOST GELRE – Wethouder Paul Wentink heeft maandag 3 maart de eerste folder voor het gewijzigde minimabeleid uitgereikt aan Herman Scheers en Alphons Klein Hemmink van de Cliëntenraad Wet werken en bijstand Oost Gelre. De folder, die inwoners wijst op de mogelijkheden voor bijstand, wordt in de week van 10-14 maart huis aan huis verspreid. Wethouder Wentink: “Een aantal regelingen is per 1 januari 2014 gewijzigd. De bijdragen voor kwetsbare groepen worden verhoogd. Het is belangrijk dat mensen die daarvoor in aanmerking komen deze informatie ook aangereikt krijgen.

Vanwege landelijke ontwikkelingen was het nodig om het minimabeleid opnieuw te bekijken, aldus wethouder Wentink. “Ons uitgangspunt hierbij is geweest dat kwetsbare groepen worden gecompenseerd voor hun hogere kosten en in staat worden gesteld om mee te doen in de samenleving. We hebben het dan over chronisch zieken, ouderen, kinderen en inwoners die langdurig van een minimuminkomen rond moeten komen.”

Participatie als doel
Dan gaat het bijvoorbeeld over de participatie van chronisch zieken, ouderen en kinderen en de langdurigheidstoeslag. “Deze groep moet steeds meer zelf bijdragen aan de kosten van het ziek zijn en moet bijna altijd volledig een beroep doen op het eigen risico van de zorgverzekering. Uit onderzoek blijkt dat inwoners minder gaan participeren als ze ouder zijn dan 75 jaar, chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Ook gebrek aan financiën werd genoemd als reden om minder te participeren. Door middel van deze verhoging komen we hier aan tegemoet.”

Meer informatie
In de week van 10 tot 14 maart wordt de folder huis aan huis in Oost Gelre verspreid. Daarin wordt duidelijk uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om in aanmerking te komen voor bijstand.

Wilt u meer informatie of wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze regelingen? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Oost Gelre. U kunt het Wmo-loket bereiken via (0544) 37 83 78 of wmoloket@oostgelre.nl

Voor openingstijden van het Wmo-loket www.oostgelre.nl

Dit bericht krijgt op donderdag 13 juni, 2024 om 10:57 de status archief. Het bericht blijft beschikbaar op onze website.