Home » Achterhoek wil goede buur zijn voor arbeidsmigranten

Achterhoek wil goede buur zijn voor arbeidsmigranten

67

Arbeidsmigrantenconvenant | Foto: Jurgen Pillen

WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

GROENLO / DOETINCHEM – Gemeenten en bedrijven in de Achterhoek hebben een belangrijke stap gezet om de leefomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Op donderdagmiddag 4 juli werd hiervoor een convenant ondertekend. Dit is noodzakelijk vanwege de krimpende arbeidsmarkt en het grote aantal gepensioneerden in de regio. Bovendien woont een aanzienlijk aantal arbeidsmigranten dat in Nederland werkt, in Duitsland. Bart Porskamp, bestuurslid bij 8RHK ambassadeurs, benadrukt: “Het is tijd om de rode loper uit te rollen voor de arbeidsmigrant. Ze zijn essentieel voor onze economie en verdienen goede huisvesting, net als iedereen. We streven naar duurzaam gelukkige nieuwe Achterhoekers.”

Landelijk keurmerk met Achterhoekse toevoeging
Bart Porskamp legt uit: “Het convenant ‘Huisvesting Arbeidsmigranten Achterhoek’ is nodig en helpt ook gemeenten zonder bestaand beleid om dit te ontwikkelen, zoals mijn eigen gemeente Oost Gelre. Het is een eerste stap, maar we zijn er nog niet. Er zijn al goede voorbeelden van huisvesting, maar nog niet overal. Dit onderwerp komt ook aan bod tijdens het burgemeestersoverleg waar ondermijning wordt besproken. We voegen een Achterhoekse plus toe aan het landelijke keurmerk van Stichting Normering Flexnormen (SNF) door ons als goede buur op te stellen. Dit zijn vaak jongeren, en je wilt dat je kind ook goed terechtkomt als het naar het buitenland gaat.”

Gelukkige medewerkers
Chantal te Pas van uitzendorganisatie Euro Planit merkt op: “Er is behoefte aan personeel in de Achterhoek, we kunnen al dat werk niet zelf aan. Arbeidsmigranten zijn meer dan welkom. Heb oog voor elkaar, ongeacht waar je vandaan komt. Het is moeilijk om woonruimte te vinden, de woningmarkt is al overspannen, dus dit convenant is welkom.” Daarnaast doet Chantal een oproep aan de gemeenten: “Kijk naar onze suggesties voor goede oplossingen en werk creatief met ons samen. Focus niet alleen op wat niet kan. Wij hanteren als werkgeversorganisaties een strenge standaard voor goede huisvesting. Iedereen kan dat regelen, met oog voor mensen die hun thuisland verlaten. Beter een gelukkige medewerker die lang blijft, dan constante wisselingen.”

Zeven gemeenten en bedrijven tekenen
Zeven collegeleden van Achterhoekse gemeenten en bestuurslid Hans van de Guchte van VNO-NCW namens het bedrijfsleven ondertekenden het convenant. Montferland deed niet mee omdat deze gemeente vorig jaar al beleid opstelde na toetreding tot 8RHK ambassadeurs. Meerdere regio’s in Nederland kiezen voor een gezamenlijke aanpak, en de snelle reactie van de Achterhoek op de roep om betere huisvesting sinds vorig najaar toont de aanpakmentaliteit en urgentie in de regio. Het convenant biedt richtlijnen voor de kwaliteit van nieuwe huisvestingsinitiatieven, het beheer ervan, en het voorkomen van werkloosheid en dakloosheid onder internationale werknemers. Ook wordt de balans tussen beschikbare verblijfplaatsen en werknemers bevorderd. De ondertekening vond plaats in de zon in de kas bij Binx Smartility, een snelgroeiend bouw- en installatiebedrijf op bedrijventerrein de Laarberg in Groenlo. Er wordt onderzocht of daar huisvesting voor arbeidsmigranten kan worden gerealiseerd, aangezien meerdere ondernemers op de Laarberg met hen werken.