22 mei 2024
Home » Begrotingsmarkt gemeente Oost Gelre

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre organiseerde maandagavond 27 oktober de eerste begrotingdmarkt. Een kleine zestig belangstellenden namen deel aan deze avond.

Deze avond werden er ronde tafel gesprekken gehouden met de thema’s:

Bezuinigingen
Hoe zorgen we voor een sluitende begroting in de toekomst ?
Welke ideeën heeft u daarvoor?
Wat kunt u zelf doen om uitgaven van de gemeente terug te dringen?
Lasten voor de inwoners

Wat vindt u van de lasten die we nu opleggen?
Hoe kijkt u aan tegen verdeling van lasten over de inwoners?
Bent u bereid meer te betalen voor te benoemen onderwerpen (zorg, voorzieningen)?
Wat kunt u zelf doen om lasten terug te dringen?
Wmo / Participatie (werk)

Minder geld te besteden, wat betekent dat voor u en uw omgeving?
Welke financiële risico’s lopen we en wie draait daar voor op?
Wordt u de dupe van strenger beleid en minder geld?
Kunnen we op u een beroep doen om zorg/steun te organiseren?
Hoe kunnen we burgerinitiatieven hierin stimuleren?
Jeugd

In hoofdlijnen gelden hier dezelfde vragen als bij de Wmo, meer specifiek toegespitst op de jeugd.
Wonen, werken en leven

Hoe belangrijk vindt u het behoud van voorzieningen in alle kernen?
Wat heeft u daar voor over?
Hoe houden we onze winkelcentra vitaal?
Hoe springen we in op de veranderende behoefte aan woningbouw?
Welk beeld heeft u bij ‘woningkavels in alle kernen’?
Groen & verkeer

Hoe ziet u de beeldkwaliteit van het openbaar groen?
Hoe versterken we ons landschap?
Wat kunt u zelf doen in groenbeheer / landschapsbeheer?
Hoe gaan we zwerfafval verminderen en overlast door hondenpoep beperken?
Hoe vergroten we de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer?
Hoe belangrijk is een goede bereikbaarheid van voorzieningen?

Op dinsdag 4 november staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad van Oost Gelre.

Dit bericht krijgt op donderdag 13 juni, 2024 om 10:58 de status archief. Het bericht blijft beschikbaar op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *