Home » Druk bezochte Informatieavond Megamestvergister

Druk bezochte Informatieavond Megamestvergister

427

GROENLO – De nog op te richten Stichting Megavergisting Groenlo Nee hield vrijdag 30 januari een informatieavond waar zo’n 400 belangstellenden op af kwamen. Het college en raadsleden van de gemeente Oost Gelre, een flink aantal agrariërs en overige belangstellenden kregen van Nico Tijdink (van de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee) informatie over de doelen van de stichting, de techniek en veiligheid van een megamestvergister en een aantal tegen argumenten.

Tijdink, die herhaaldelijk benadrukte dat alle genoemde cijfers uit vrij bereikbare bronnen kwamen, vertelde dat de leden van de stichting niet willen vertellen wat ze vinden maar wat ze gevonden hebben. Hij legde uit dat een megavergister niet de oplossing van de veroorzaker van het probleem is maar het bestrijden van het gevolg van het probleem.

In de tweede helft van de avond werd aandacht geschonken aan dit probleem door Ries Kock van de Stichting Leefbaar buitengebied Gelderland die een pleidooi hield over duurzame veehouderij. Deze presentatie wekte heftige, emotionele reacties uit de zaal op en hij werd zelfs door een boze luisteraar gesommeerd te stoppen daar anders de zaal zich tegen hem zou keren. Met name de agrariërs wilden dat er over de mega-mestvergister werd gepraat en niet over intensieve veehouderij.

Ries Kock zette zijn presentatie voort en legde uit dat er geen sprake is van een gesloten kringloop. Voor de huidige vleesconsumptie van Nederlanders is een grote hoeveelheid graan en soja nodig die voornamelijk uit andere werelddelen komt. Het uiteindelijke restproduct, de mest blijft echter in Europa.

Toen er na beide presentaties gelegenheid was tot het stellen van vragen werd er voornamelijk twijfels geuit bij de genoemde informatie door Nico Tijdink. Zo had hij gezegd dat de raad van de gemeente Oost Gelre 22 zetels telt (en het zijn er 21) en zijn verhaal over boerderijen met waslijnen aan iedere kant van het gebouw zodat de boerin altijd een plek kan kiezen om de was uit de wind te hangen wekte vooral gelach uit de zaal op. Een vertegenwoordiger van LTO Noord (belangenvereniging van de agrarische sector) zei de presentatie van Nico prachtig te vinden maar twijfels te hebben bij de informatie die iemand geeft die niet eens het aantal zetels van zijn eigen raad weet.

Dhr. Leemreize van het CDA merkte op dat hij het jammer vond dat er geen enkele aandacht was geweest voor de economische gevolgen als de boeren hun mest niet kwijt kunnen. Een vrouwelijke agrariër vertelde het eerste deel van de avond best amusant te hebben gevonden omdat Nico Tijdink het best met een buutreedner was te vergelijken maar dat ze de presentatie van Ries Kock respectloos naar boeren vond. Dhr. Kock legde uit dat hij uit een familie van boeren kwam en dat hij zeker respect heeft voor deze groep. “Ik begrijp dat wat ik hier vertel niet leuk is en dat u dat niet graag wilt horen. Maar het is helaas een feit. Intensieve Veehouderij zoals we die in Nederland hebben heeft geen voortbestaansrecht.”

Tijdink, die de hele avond het woord voerde namens de stichting in oprichting, benadrukt ten slotte dat het probleem groot is en erkent wordt. “Wij hebben geen oplossing voor het probleem. Wij vinden alleen dat een megamestvergister van deze omvang niet de juiste oplossing is.”

Hoewel de uitspraak over respect nog vele handen op elkaar kreeg was het opmerkelijk dat de laatste vragensteller geen respect kreeg en het overgrote deel van de bezoekers de zaal verliet terwijl hij vroeg hoe het nu precies zat met de stichting en de oprichting er van, waarmee de avond als een nachtkaars uitging,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *