21 mei 2024
Home » Mestvergister onverantwoord riskante onderneming

Mestvergister onverantwoord riskante onderneming

373

Grootste mestvergister van Nederland aan de rand van Groenlo een onverantwoorde riskante onderneming. Het is in deze tijd van transparantie en burgerparticipatie verontrustend om te moeten constateren, dat over een dossier dat zo belangrijk is voor de leefbaarheid van Groenlo, zo weinig naar buiten is gekomen. In de grootst mogelijk stilte zijn in achterkamers contracten getekend voor de bouw van een enorme mestvergister aan de rand van Groenlo, waar vrijwel niemand van op de hoogte was.

Wij, als Stichting Mooi Groenlo, zijn beslist niet tegen een mestvergister. Sterker nog, wij zijn voorstander van elke milieuvriendelijke oplossing van het grote mestprobleem en wij ondersteunen graag elk initiatief voor een duurzame techniek op een menselijke schaal.

Maar daar zit nu juist het probleem: de schaal van de vergister is veel te groot, de techniek is experimenteel en dus riskant, de hoeveelheid mest is werkelijk gigantisch, de verkeersdrukte door alle mestvrachtwagens is onaanvaardbaar, het risico op biologische/bacteriële vervuiling van de omgeving is reëel, het risico op stankoverlast en explosies bepaald niet ondenkbeeldig.

De prijzen van de huizen binnen de straal van 4 kilometer (de z.g. stankcirkel) zullen dalen en het toerisme en bezetting van Camping Marveld zullen teruglopen.

Het is opmerkelijk, dat in talloze gemeentes in den lande dergelijke enorme mestvergisters worden afgewezen door de politiek en door de bevolking. Alleen in Oost-Gelre heeft de gemeenteraad zitten suffen (wat inmiddels ook pijnlijk duidelijk is gemaakt door een journalist van De Gelderlander) en is goedkeuring gegeven aan een riskante onderneming, die zijn weerga niet kent.

Het is voor de gemeenteraad nog niet te laat om opnieuw met alle partijen om de tafel te gaan zitten om te komen tot een meer verantwoorde en bescheidener vorm van mestverwerking. Want de nu geplande schaalgrootte is een veel te riskante onderneming voor ons dierbare mooi Groenlo!

Stichting Mooi Groenlo