Home » Openbare informatieavond over mestvergister

Openbare informatieavond over mestvergister

411

— 30 januari openbare informatieavond over de grootste mestvergister van Nederland —

GROENLO – Er zijn vergevorderde plannen om aan de rand van Groenlo te starten met de bouw van de grootste mestvergister van Nederland. Terwijl er landelijk steeds meer kritiek komt op mestvergisting, vanwege o.a. overlast en gevaren die bestaande kleinere mestvergistingsinstallaties veroorzaken. De geplande mestvergister in Groenlo wordt megagroot en gebaseerd op een combinatie van niet eerder uitgeprobeerde grootschalige technieken.

Een aantal Grollenaren en omwonenden van De Laarberg vindt dit een zeer ongewenste en zorgelijke ontwikkeling en zijn er van overtuigd dat een dergelijke grootschalige experimentele chemische mestfabriek de leefbaarheid in en rondom Groenlo enorm zal aantasten. Mede daarom hebben wij besloten de stichting “Megamestvergister Groenlo Nee” op te richten.

Deze stichting is mede opgericht door de Grollenaren Henk Adema, Peter Bettenhaussen, Anne-Marie Kuipers en Nico Tijdink, dit i.s.m. de Stichting Mooi Groenlo en de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland. De komende weken worden initiatieven en acties opgestart om de plannen m.b.t. de Groenlose megamestvergister van tafel te krijgen.

In eerste instantie zal “Megamestvergister Groenlo Nee” gegevens verstrekken om de burgers en bestuurders van Groenlo te informeren. Tot op heden is de burger n.l. niet of nauwelijks door de gemeente Oost Gelre en RMS geïnformeerd, worden zaken door RMS veel te rooskleurig voorgesteld en lijkt het er zelfs op dat informatie doelbewust is achtergehouden.

Er is nu door de Stichting “Megamestvergister Groenlo Nee” een begin gemaakt met het verstrekken van die informatie door de oprichting van de Facebookpagina “megavergister” welke inmiddels bijna 300 volgers heeft. Ook wordt er op vrijdagavond 30 januari in de Oude Calixtus kerk een openbare infoavond voor Grollenaren en geïnteresseerden georganiseerd door de nieuwe stichting.

Vele andere gemeenten in Nederland hebben de bouw van (mega) mestvergisters afgewezen vanwege o.a. stankoverlast en explosiegevaar.

Daarom zal “Megamestvergister Groenlo Nee” de politieke partijen van Oost Gelre benaderen en hen duidelijk maken dat de schaalgrootte van de fabriek een veel te groot risico oplevert voor de leefbaarheid in en rondom Groenlo. Ook zijn wij van mening dat de gemeenteraad in het verleden een bestemmingsplanbesluit heeft genomen op basis van het ontbreken van informatie over de negatieve effecten van een megamestvergister op de leefbaarheid in en rondom Groenlo.

Gerechtelijke stappen, om de komst van de megamestvergister tegen te houden, worden niet uitgesloten. Er is daarom een samenwerking aangegaan met de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland. Deze stichting heeft recent i.s.m. inwoners van Varsseveld en bedrijven op het industrieterrein aldaar via de rechtbank de bouw van een mestvergister tegen gehouden. In tegenstelling tot de aanvrager (de BiogasVerenigingAchterhoek), de Provincie Gelderland en een rij van zogenaamde deskundigen, oordeelde de rechtbank dat deze mestvergister niet veilig was voor de burger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *