Tijdelijke aanpassing gebruik pand Batterij 2 te Groenlo voor de ‘Slag om Grolle’.

248

GROENLO – Bij de gemeente Oost Gelre is een verzoek ingediend om af te wijken van het huidige gebruik van het pand gelegen aan de Batterij 2 te Groenlo. Dit verzoek heeft tot doel om de activiteiten van de Slag om Grolle, die overeenkomen met milieu categorie 2, in een gedeelte van het pand toe te staan. Het huidige pand valt echter onder milieu categorie 3.1 – 3.2.

Het B & W heeft besloten in principe niet mee te werken aan het verzoek om een lagere milieu categorie toe te staan in het gehele bestaande bedrijfsgebouw. Desondanks wordt er wel medewerking verleend aan het afwijken van gebruik voor een deel van het pand aan de Batterij 2 te Groenlo voor de Slag om Grolle voor een periode van 5 jaar. De Slag om Grolle huist nu nog in de voormalige Bron in Groenlo.

Het voorgestelde gebruik van het pand is in lijn met de gemeentelijke doelstelling om ruimte te bieden aan evenementen zoals de Slag om Grolle. Dit evenement is van aanzienlijk maatschappelijk belang voor de gemeenschap. Na afloop van de toegestane periode zal de originele milieu categorie (3.1 t/m 3.2) weer van toepassing zijn op het pand.

 

Bron(nen) & Afbeelding(en)