Home » Uitbreiding Opvang Oekraïense Vluchtelingen in Groenlo

Uitbreiding Opvang Oekraïense Vluchtelingen in Groenlo

100

GROENLO – De gemeente Oost Gelre is van plan om het voormalige kantoorgebouw van Flynth aan de Winterswijkseweg 37 in Groenlo aan te kopen, met het doel hier minimaal 60 Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Het voorstel voor de aankoop van het pand zal op 2 juli door de gemeenteraad behandeld worden.

Het pand, dat nog moet worden verbouwd om geschikt te zijn voor bewoning, zou tegen het einde van het jaar gereed moeten zijn voor de eerste bewoners. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Wij vinden dat iedere gemeente een steentje moet bijdragen in het opvangen van vluchtelingen. Dat doen we in Oost Gelre al in meerdere opvanglocaties voor deze specifieke doelgroep. We willen daar nu deze locatie aan toevoegen. Door het pand aan te kopen beschikken we als eigenaar over een duurzame opvanglocatie waar we meerdere jaren mee vooruit kunnen.” Met dit besluit levert de gemeente een bijdrage aan het behalen van de taakstelling voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen.

Omwonenden van de locatie zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst begin juni.

Opgave gemeenten
Alle gemeenten in Nederland hebben een opgave om vluchtelingen en (arbeids-)migranten op te vangen. Dat doen we Oost Gelre ook. We verwachten dat het aantal op te vangen mensen de komende tijd toeneemt. Denk aan Oekraïense vluchtelingen, arbeidsmigranten, asielzoekers. De gemeente heeft in 2023 een oproep gedaan aan inwoners en ondernemers voor mogelijke locaties voor de opvang van de genoemde doelgroepen. Dit heeft voor de opvang van Oekraïense ontheemden geresulteerd in de mogelijke aankoop van het voormalige Flynth-pand. Het onderzoek naar locaties voor de opvang van de overige doelgroepen loopt nog. Op dit moment hebben we voor 135 Oekraïense ontheemden tijdelijke huisvesting in Groenlo.

 

Bron(nen) & Afbeelding(en)