23 april 2024
Home » Boswachters van Nederland: Een ontspanning voor de natuurschool

Boswachters van Nederland: Een ontspanning voor de natuurschool

429

Goois natuurgebied, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer besteden weer aandacht aan rust tijdens het broedseizoen

De lente is begonnen! In de natuur is dat duidelijk te zien: knoppen aan bomen en struiken schieten de lucht in, en vogels maken zich duidelijk hoorbaar op voor een nieuw broedseizoen. De natuur is de komende maanden extreem gevoelig, ook in de Achterhoek. Helaas zien boswachters dat niet iedere bezoeker rekening houdt met het broedseizoen en niet weet wat de regels zijn om in de boezem van de natuur te verblijven. Daarom vragen alle boswachters in Nederland vriendelijk: “Blijf op de paden, houd uw hond aan de lijn en laat geen afval achter.” Als onderdeel van deze gezamenlijke actie vragen alle boswachters in Nederland bezoekers om rekening te houden met gevoelige dieren in natuurgebieden.

Gevolgen van verstoringen in de natuur zijn vooral significant in het voorjaar en treffen dieren tijdens de paar-, broed-, bevallings- of zoogperiode. Verstoringen worden veroorzaakt door zwerfhonden, mensen die van het pad afdwalen en op plekken komen waar dat niet mag. Maar ook het afval dat bezoekers in het wild achterlaten is een probleem, want bijvoorbeeld vogels gebruiken afval in hun nest waar kuikens in verstrikt kunnen raken. Veel mensen zijn zich niet bewust van wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom er regels zijn in de natuur. Het effect van gestoord zijn is dat de vogelsoorten die op aarde broeden verjaagd worden en hun kuikens het niet overleven, de jonge reekalfjes verjaagd worden, de hazen gestrest raken en de dassen in hun holen gestoord worden waardoor ze niet meer durven om uit hun huis te komen of voedsel voor hun jongen te halen. Iedereen is welkom in de natuur, maar vergeet niet dat we als mens te gast zijn in het “thuis” van planten en dieren.

Op kraambezoek
Iedereen die op postnataal bezoek gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn in een nieuw gezin. De kinderkamers van Moeder Natuur hebben precies hetzelfde nodig. Vanaf deze week hangen op veel plaatsen posters, borden en spandoeken met het opschrift “welkom in de kinderkamer van Moeder Natuur”. Natuurorganisaties willen bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd de aandacht vestigen op de gevoeligheid van de plek waar ze zich bevinden. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli.

Genieten
De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er genoeg ruimte is voor wilde dieren om te rusten, en tegelijkertijd voldoende ruimte voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. De websites van de website-eigenaren zullen u per gebied vertellen of er sluitingen zijn in verband met het broedseizoen.