Home » Bureau ICE nieuwe aanbieder eindtoets primair onderwijs

Bureau ICE nieuwe aanbieder eindtoets primair onderwijs

398

Vanaf dit schooljaar is het voor alle leerlingen van groep acht in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Vandaag heeft staatssecretaris Sander Dekker bekend gemaakt welke toetsen zijn toegelaten, naast de centrale eindtoets. Basisscholen kunnen dus voor het eerst zelf kiezen welke eindtoets ze gaan gebruiken. Eén van die nieuwe eindtoetsen is de IEP Eindtoets, ontwikkeld door Bureau ICE.

Bureau ICE ontwikkelt al ruim 25 jaar in opdracht van diverse ministeries en het onderwijsveld toetsen voor het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs en de inburgeringsexamens. Op basis van deze expertise heeft Bureau ICE de IEP Eindtoets ontwikkeld (IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs). Karen Heij, directeur Bureau ICE: “Doordat het ministerie de toets heeft goedgekeurd, is de kwaliteit van de toets gegarandeerd. Wat je moet weten, ligt daarmee ook vast.”

Gelijk voor alle leerlingen
De IEP Eindtoets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen van groep acht dezelfde toets maken, er wordt vooraf niet geselecteerd naar niveau. De IEP Eindtoets begint met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Op deze manier kunnen alle leerlingen goed laten zien hoe vaardig zij zijn. De toets sluit daarnaast aan bij de belevingswereld van de leerling. Karen Heij: “Door de manier van aanbieden krijgen leerlingen zin in het maken van de toets in plaats van dat ze er zenuwachtig van worden. Ze krijgen het gevoel dat ze echt worden getest op hun kennis van rekenen en taal.” De toets bestaat zowel uit meerkeuzeopgaven als uit open vragen Ook is de toets korter dan kinderen tot nu toe gewend zijn en mogen de leerlingen in de boekjes schrijven.

Stap naar voortgezet onderwijs
Taal en rekenen zijn een belangrijke indicatie van het niveau van een kind in de stap naar het voortgezet onderwijs. Het resultaat van de IEP Eindtoets laat precies zien in welke mate leerlingen van groep 8 de referentieniveaus voor leesvaardigheid, taalverzorging en rekenvaardigheid beheersen. Op basis van deze gegevens geeft de IEP Eindtoets ook een schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Wettelijke kaders
Met ingang van schooljaar 2014-2015 mogen scholen kiezen of hun leerlingen de centrale eindtoets maken of een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Eindtoetsen moet voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs. Alle eindtoetsen worden door het ministerie gefinancierd en zijn kosteloos voor de scholen. De eindtoets wordt door scholen gebruikt als een second opinion bij het bepalen van de keuze voor het niveau van de middelbare school. Het advies van de basisschool zelf is het belangrijkst.

De IEP Advieswijzer
Naast de IEP Eindtoets, helpt Bureau ICE scholen ook bij het objectief onderbouwen van het schooladvies. Hiervoor is de IEP Advieswijzer ontwikkeld. Deze advieswijzer geeft inzicht in wat een kind in zich heeft en geeft op basis daarvan een schooladvies. Een kind is volgens Bureau ICE meer dan alleen taal en rekenen. Daarom geeft de IEP Advieswijzer ook een beeld van onder andere creativiteit, plannen, en doorzettingsvermogen.