Home » Sensire Lichtenvoorde opent haar deuren

Sensire Lichtenvoorde opent haar deuren

457
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

LICHTENVOORDE – Sensire wijkzorg Lichtenvoorde opent haar deuren tijdens de Week Chronisch Zieken 2014. Deze vindt plaats van 7 november tot 13 november. Op maandagmiddag 10 november van 13:30 tot 15:30 uur is men van harte welkom aan de Patronaatsstaat 24 in Lichtenvoorde. Tijdens deze middag zijn de wijkverpleegkundige, ergotherapeute van Sensire, de VIT-mantelzorg, Ouderenwinkel Lichtenvoorde en ASCON trombosedienst aanwezig om uitleg en informatie te verstrekken.

De wijkverpleegkundige
Bij de wijkverpleegkundige kan men terecht met alle vragen over zorg, wonen, welzijn, of de belasting als mantelzorger. Samen wordt bekeken waar mogelijkheden zijn en wordt gezocht naar een passende oplossing.

De ergotherapeute
Riet Luyten, ergotherapeute bij Sensire, zal die middag een workshop geven met als thema Zelfstandig en veilig thuis wonen. Deze workshop wordt gehouden van 14:00-15:00 in het gebouw van Sensire aan de Patronaatsstraat 24 te Lichtenvoorde. Opgave voordien is gewenst. Je kunt je voor deze workshop opgeven bij e.morsche@sensire.nl of c.geurkink@sensire.nl.

VIT-mantelzorg
De stichting VIT-hulp bij mantelzorg heeft oa als doel: ondersteuning bieden aan mantelzorgers in de vorm van informatie, advies en begeleiding, emotionele ondersteuning. De mantelzorgconsulente is aanwezig om vragen daaromtrent te beantwoorden.

Ouderenwinkel Lichtenvoorde
De Ouderenwinkel is aanwezig om uitleg te geven over hulp- en gemaksmiddelen in de thuissituatie.

ASCON trombosedienst
De ASCON kan die middag informatie geven over bijvoorbeeld het zelfmeten van de INR. Gebruikt men langdurig antistollingsmedicatie en is men gesteld op vrijheid en zelfstandigheid, dan is zelfmeten misschien iets. Bij zelfmeten leert men zelf de stollingstijd van het bloed te meten. Men hoeft niet meer naar de prikpost te komen.

Waar en wanneer?
Iedereen, of men wel of geen klant is bij Sensire, kan op 10 november van 13.30 tot 15.30 uur zonder afspraak en gratis binnenlopen bij Sensire, Patronaatsstraat 24 in Lichtenvoorde.