22 mei 2024
Home » Presentatie Dementievriendelijk Lochem  en veiligheid

Presentatie Dementievriendelijk Lochem  en veiligheid

113

LOCHEM – De ziekte dementie is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan als samenleving. Ook in onze sterk vergrijzende gemeente Lochem. Het overgrote deel van het aantal mensen met dementie woont thuis. Het aantal Lochemse inwoners met dementie in de thuissituatie stijgt behoorlijk tussen nu en 2035/2040. En deze trend zet zich door. “Mensen met dementie kun je niet veranderen, dus de samenleving moet veranderen.”, is het motto van deskundigen. Maar hoe?

Op vrijdag 3 mei om 10.30 uur wordt in het Alzheimer Trefpunt Lochem in het Stadshuus een presentatie gehouden over Dementievriendelijk Lochem. In 2023 is met vereende krachten hiervoor speciaal een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep wil de Lochemse samenleving de komende jaren steeds dementievriendelijker maken. Rode draad van deze inspanningen is dat iedereen begrijpt hoe je met mensen met dementie om moet gaan. En  waarin inwoners samen zo goed mogelijk voor elkaar zorgen.

Deze presentatie wordt gehouden door een van de leden van de werkgroep Dementievriendelijk Lochem, Henny Jansen. Hij vertelt over zijn ervaringen met mensen met dementie in het openbaar vervoer, in openbare ruimten en over de communicatie met mensen met dementie. Het onderwerp veiligheid wordt door een (voormalig) agent toegelicht. De bijeenkomst zal interactief zijn, zodat de bezoekers actief bij het onderwerp worden betrokken.

Bron(nen) & Afbeelding(en)