Drie Koninklijke Onderscheidingen in Oost Gelre 

12

OOST GELRE – Op dinsdag 26 april heeft burgemeester Annette Bronsvoort drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Voor hun vrijwilligerswerk werden allen gedecoreerd in de Orde van Oranje-Nassau.

Johnny Cuppers uit Zieuwent, 57 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1997 – 2020 Voorzitter RKZVC
De heer Cuppers heeft 23 jaar onafgebroken in het bestuur van RKZVC gezeten, waarvan 19 jaar als voorzitter. Als hoofdbestuurder heeft hij meegewerkt aan het verbeteren van de sportaccommodatie, zoals het realiseren van het nieuwe clubgebouw, kleedkamers en opslagruimte. Ook werd het hoofdveld van kunstgras voorzien en werden lichtmasten geplaatst.

Het 1e team van RKZVC promoveerde naar de hoofdklasse van het amateurvoetbal en de heer Cuppers wist via de sponsorcommissie en goede contacten een goed financieel netwerk rond het 1e team op te zetten.

Als voorzitter heeft hij veel mogelijk gemaakt en het karakter van de club kunnen waarborgen.

2000 – 2019 Redactie magazine PIOT Zieuwent
De PIOT is een cultuur- en sportmagazine dat in Zieuwent jaarlijks 10 x huis-aan-huis wordt bezorgd. Met geschreven sfeerverslagen en opiniestukken droeg Johnny Cuppers bij aan het blad en hield de plaatselijke bevolking zo een spiegel voor over gebeurtenissen in het dorp; een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in Zieuwent.

2010 – heden Vrijwilliger fietsvereniging TC Velocé
Johnny Cuppers is actief bij het uitzetten van de fietsroutes voor trainingen. Hij is betrokken bij het programma Start2bike, een cursus voor beginnende fietsers. Het landelijk programma van de Nederlandse Toer Fiets Unie wordt enkele keren per jaar door de heer Cuppers en enkele vrijwilligers opgepakt, met het organiseren van training locaties, inschrijving van deelnemers en teamindelingen, etc.

2017- 2021 Bondgenoten Zieuwent
De heer Cuppers heeft zich samen met 7 andere bondgenoten ingezet om de ‘Oude Boerenbond’ te behouden voor Zieuwent. Binnen het traject van vergunningverlening, bouwen en financieringen heeft hij zich ingezet. Het oude Boerenbond-gebouw is verbouwd tot 5 appartementen voor jongere inwoners van Zieuwent.

Eddie te Woerd uit Lichtenvoorde, 66 jaar, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1980 – 1988: Voorzitter en vice-voorzitter vereniging Losse Flodders
Losse Flodders was een recreatieve sportvereniging in Beltrum en de directe omgeving. Zij organiseerde allerlei buitensport evenementen, zoals een veldloop, waterspektakel, trekkertrek, dropping en zeskamp. De heer Te Woerd werkte mee aan de verhuizing van de sportaccommodatie die is aangelegd bij Café Mentink.

Ook was hij betrokken bij de Wielerronde van Beltrum. En mede-oprichter van de zaalvoetbalcompetitie Paklack.

1989 – heden: Oprichter, voorzitter, speaker en vrijwilliger van de Stichting Survivalrun Beltrum
De heer te Woerd was initiatiefnemer en oprichter van de Stichting Survivalrun Beltrum. Vanaf het begin was hij betrokken bij het organiseren van de survivalsport in Beltrum. De sport werd een van de snelst groeiende sporten van Nederland.

De heer te Woerd was betrokken bij het aansturen van werkgroepen, als bouwcommissie, EHBO en maken van draaiboeken.

Mede door zijn inzet kon Beltrum uitgroeien tot de bakermat van de survivalrunsport in Nederland. Ook zorgde hij voor de nodige PR en sponsoring ten behoeve van het evenement.

1991 – heden: Oprichter en voorzitter Survivalrunbond Nederland
Landelijk opereert de heer Te Woerd als vrijwilliger voor de Survivalrunbond Nederland. In 1991 is hij de oprichter en eerste voorzitter van de Survivalrunbond Nederland (SBN) tot 1996. In de loop van de jaren is de SBN gegroeid tot een bond met meer dan 13.000 leden en 100 aangesloten organisaties in 2021.

Per jaar worden onder normale omstandigheden onder auspiciën van de SBN ruim 40 survivalruns georganiseerd. De heer Te Woerd heeft mee helpen schrijven aan de reglementen en statuten. Ook werd een eenduidig veiligheidsbeleid geschreven en was hij actief om de survivalrun lokaal, regionaal en landelijk te promoten.

Bij de Nationale Survival Bond helpt hij met de centrale inkoop van wedstrijdshirts en levert nu 40.000 shirts per jaar. Hij is erelid en is adviseur van het bestuur.

2006 – 2013: Sponsorcommissie ZPC Livo/actie behoud zwembad Meekenesch
Jarenlang heeft de heer Te Woerd zich ingezet voor de sponsorcommissie van zwem- en poloclub Livo. Met name de periode tussen 2010 en 2013 (strijd om behoud van het zwembad Meekenesch Lichtenvoorde) was een intensieve periode. Met ludieke acties en inspreeksessies bij de raad is het zwembad behouden voor de gemeente.

2018 – heden: Secretaris Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre
De heer Te Woerd zet zich in voor woningbouw in Oost Gelre. Hij is secretaris van de werkgroep en verbindt wensen van de inwoners, verenigingen en ondernemers met de politiek. Bestuurders worden ingelicht over de processen op het gebied van woningbouw, leefbaarheid binnen de gemeente.

Wouter Ribbers uit Lichtenvoorde, 64 jaar, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1987 – 2015: Voorzitter Bestuur Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé / Lid en voorzitter Raad van Toezicht
De heer Ribbers was een betrokken bestuurder van Zorgcombinatie Marga Klompé. Hij is begonnen als toezichthouder van woonzorgcentrum Hassinkhof in Beltrum. Hij zag toen al dat samenwerking nodig was om zorgvoorzieningen te behouden in de Oost-Achterhoek. De heer Ribbers heeft zich ingezet voor de juridische begeleiding van de complexe processen die horen bij de fusies, bijvoorbeeld met de Stichting Ziekenzorg en Stichting Grensland Winterswijk/Aalten. Daarmee heeft hij zich sterk gemaakt om de zorg en leefbaarheid in specifiek de kleine kernen beschikbaar te houden.

1993 – heden: Oprichter en voorzitter Stichting Nationaal Lindenarboretum
De heer Ribbers was één van de mede-oprichters van de Stichting Nationaal Lindenarboretum. Hij treedt op als bestuurslid/voorzitter, maar ook als vrijwilliger die de handen uit de mouwen steekt.

De Stichting Nationaal Lindenarboretum beheert een oppervlakte van ca. 14 hectare in Corle, gemeente Winterswijk. Op wetenschappelijk onderbouwde wijze worden alle winterharde soorten en cultivars van lindebomen onderhouden.

De heer Ribbers is in al die jaren betrokken geweest bij de gesprekken met bijvoorbeeld het Waterleidingbedrijf Oost Gelderland, het juridisch vormgeven van de Stichtingstatuten, en had inbreng bij het aanstellen van een dendroloog en landschapsarchitect. Hierdoor is het Lindenarboretum uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland. En maakt het deel uit van Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. Met informatieborden en uitgezette wandelroutes trekt het toeristen uit heel Nederland.

1995 – heden: Initiatiefnemer Rotaryclub Achterhoek Oost
De heer Ribbers was een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Rotaryclub Achterhoek. Deze club heeft zich ontwikkeld tot een maatschappelijk betrokken serviceclub. Vaak wordt verbinding gezocht met projecten als ‘Wandelen met ouderen’, de jaarlijkse beroepsvoorlichting op het Gerrit Komrij College, de ondersteuning van de voedselbank Oost Achterhoek en een actie ter ondersteuning van de horeca tijdens de corona-tijd.


Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl