23 april 2024
Home » Gemeenten Oost Gelre en Berkelland werken aan nieuw beleid Windenergie

Gemeenten Oost Gelre en Berkelland werken aan nieuw beleid Windenergie

645

OOST GELRE / BERKELLAND – De gemeenten Oost Gelre en Berkelland zijn gezamenlijk bezig met het formuleren van een nieuw beleid met betrekking tot windenergie. Dit beleid zal de kaders vaststellen voor de opwekking van energie door middel van wind in de regio.

Wethouder Hans van der Noordt van Berkelland liet weten: “Gezien de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan, is het essentieel dat we de opties in ons gebied onderzoeken. Windenergie roept diverse meningen op, maar we moeten kijken naar de feitelijke mogelijkheden.”

Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre voegde toe: “We betrekken actief onze inwoners in het proces. Hun inbreng is cruciaal om tot een beleid te komen dat in lijn is met de behoeften en zorgen van de gemeenschap.”

Een centraal aspect van dit initiatief is het gezamenlijke zoekgebied voor windmolens dat beide gemeenten delen. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden binnen zoekgebied K, dat zich deels in Berkelland en deels in Oost Gelre bevindt. Oost Gelre heeft daarnaast nog een tweede zoekgebied, aangeduid als “i”.

De eerste gesprekken over het nieuwe windbeleid zijn reeds gevoerd, met een specifieke focus op de inwoners van de zoekgebieden en de directe buren. “Windmolens beïnvloeden de leefomgeving, het landschap en de natuur. Daarom is het essentieel om met alle betrokken partijen, van natuurorganisaties tot experts en omwonenden, in gesprek te blijven,” aldus Porskamp.

In het komende najaar wordt een eerste conceptversie van het beleid gepresenteerd aan de inwoners. Daarnaast houdt men ook de nationale ontwikkelingen in de gaten. De Rijksoverheid is bezig met het formuleren van nieuwe regelgeving voor windenergie, welke naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar wordt gepubliceerd.

Naast het lokale beleid onderzoekt de provincie Gelderland de milieueffecten van windenergie. De resultaten hiervan worden in september 2023 verwacht.

Een officiële bijeenkomst is gepland voor het najaar van 2023, waar inwoners hun reacties kunnen geven. Het definitieve beleid zal naar verwachting in de eerste helft van 2024 door de gemeenteraden worden vastgesteld.

Bron(nen) & Afbeelding(en)