Home » Nieuwe wethouders geinstalleerd

OOST GELRE – Dinsdag 8 mei zijn in de gemeente Oost Gelre de nieuwe wethouders beëdigd. Voor de komende vier jaar zullen Karel Bonsen en Bart Porskamp (VVD) en Marieke Frank en Jos Hoenderboom (CDA) het college vormen.

Foto: Marcel Houwer.

Voor de vier nieuwe wethouders uit de raad kwamen 4 nieuwe raadsleden terug: Dennis van Loon, Ruud Krabbenborg, Fiona Algera-Dorenbos en Alfred Wopereis.

Ook zijn er deze avond drie nieuwe commissieleden benoemd. Dit zijn de heren Schenk, Hummelink en Boschker.