Home » Oost Gelre duurzamer met zonnepanelen

Oost Gelre duurzamer met zonnepanelen

384

GROENLO/LICHTENVOORDE – Woensdag 25 april heeft wethouder René Hoijtink, van de gemeente Oost Gelre, en Berrie Seesing namens de firma Tenten Solar uit Lichtenvoorde een tweetal contracten getekend. Het gaat om de all-in servicecontracten voor 15 jaar voor zonnepanelendaken op de Hamalandhal in Lichtenvoorde en De Mattelier in Groenlo. Plaats van handeling is De Mattelier in Groenlo.

742 zonnepanelen op Hamalandhal, 181 op De Mattelier
In juni 2017 plaatste Tenten Solar 742 zonnepanelen op het dak van de Hamalandhal in Lichtenvoorde. De zonnepanelen zorgen voor een opbrengst van > 180.000 kWh (het verbruik van ca. 50 woningen) per jaar. Dit is ongeveer het jaarverbruik van de Hamalandhal. De installatie draait nu zo’n 10 maanden en de opbrengt is volgens verwachting. De panelen zijn gedeeltelijk op de oude hal en gedeeltelijk op de nieuwe hal geplaatst.
In mei 2018 start Tenten Solar met de plaatsing van 181 zonnepanelen op De Mattelier in Groenlo. De verwachte minimale opbrengst is 50.000 kWh per jaar. Dit dekt het verbruik van De Mattelier voor ca. 75%.

Uitvoeringsagenda Energietransitie: Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn
Dat betekent dat we over 12 jaar net zoveel energie opwekken als dat we verbruiken. De gemeenteraad heeft daartoe de Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld. Daarin staan concrete plannen om de ambitie van 2030 te halen. “Dat lukt als we allemaal ons steentje bijdragen”, aldus wethouder René Hoijtink. “Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we hoeven opwekken.” Wethouder Hoijtink is blij dat er nu een goed plan ligt om die doelstelling te halen: “2030 lijkt ver weg. Maar we zijn er zo en het gaat niet vanzelf. We hebben iedereen hard nodig.”

Van olie en kolen naar zon en wind
Energie besparen is natuurlijk een belangrijk doel op weg naar 2030. Maar vooral in de opwekking van energie moet er nog een fors tandje bij. Volgens Hoijtink hoeft hij niemand meer te overtuigen dat we fossiele brandstoffen moeten vervangen door duurzame energie: “Van olie en kolen naar zon en wind. Het is de enige manier om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Inwoners en bedrijven kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie. Wat je van anderen vraagt moet je zelf ook laten zien. We verduurzamen onze gebouwen. We vervangen de straatverlichting door led en kijken of we dat versneld kunnen doorvoeren. Het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen past dan ook heel goed in dit plaatje”, aldus Hoijtink.