21 mei 2024
Home » Petitie bijna 1.000 ondertekend

Petitie tegen de bouw van de grootste mestfabriek van Europa

GROENLO – Afgelopen vrijdag lanceerden MegamestvergisterGroenloNee.nl en de Gelderse Natuur en Milieufederatie een petitie tegen de bouw van een megamestfabriek (vergister) in Groenlo. De geplande mestfabriek is de grootste van Europa en bedreigt de leefbaarheid van de inwoners in Groenlo en omgeving (gemeente Oost Gelre). Na een paar dagen is de petitie al door bijna 1.000 mensen ondertekend.

Van kleine mestvergisters is al jaren bekend dat er met grote regelmatig sprake is van ernstige problemen, zoals stankoverlast, fijnstof, verkeershinder door af- en aanrijdende vrachtauto’s met mest en calamiteiten. De nu geplande schaalgrootte (o.a. 23 aan elkaar geschakelde vergisters met een bioraffinage-fabriek ter grootte van 10 voetbalvelden) levert een serieuze bedreiging op voor omwonenden, natuur en milieu. Dagelijks zijn er 250 vrachtwagenbewegingen nodig om de fabriek te voorzien van mest.

Daarnaast vinden de initiatiefnemers van de petitie de besluitvorming rondom het bestemmingsplan onacceptabel. De gemeente en provincie hebben burgers en omwonenden niet actief geïnformeerd en eerdere beloftes van de mestfabriek om zonder subsidie groene energie te produceren en te leveren worden niet waargemaakt. Alle geproduceerde groene energie, waarvoor het bedrijf subsidie wil aanvragen, wordt door de mestfabriek zelf gebruikt om de mest in te drogen tot korrels. Per saldo wordt er dus geen groene energie geleverd, maar wordt er wel maatschappelijk (subsidie)geld gebruikt.

De petitie kan ondertekend worden op www.gnmf.nl/petitie-groenlo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *