Home » Uitslag Kermis viswedstrijd

GROENLO – Terwijl de wind in de nacht van zaterdag op zondag flink was toegenomen en de temperatuur ver van aangenaam werd, verzamelden zich zondagmorgen om 08.15 uur de eerste jongens en meisjes voor de jaarlijkse kermis viswedstrijd bij de Wilhelminabank. Zestien kinderen trokken een nummertje, zodat ze wisten waar ze moeten zitten langs de gracht. De organisatie had de visplaatsen aangegeven met bordjes en daarop een nummer. Nadat de zitplaatsen bekend waren werd het visgerei snel in gereedheid gebracht. Veelal met hulp van ouder of opa.

Voor het lokken van de vissen kregen de kinderen speciaal voer, beschikbaar gesteld door Dierenspeciaalzaak Rene Bomers aan de Winterswijkseweg in Groenlo. Henk Migchielsen (van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) die medewerking verleend aan deze kermisviswedstrijd) liet om 09.00 uur een harde toeter horen als signaal aanvang wedstrijd.

Nog maar net waren de hengels in gereedheid gebracht of de eerste vissen werden gevangen. De gevangen vissen werden in een leefnet geplaatst zodat ze aan het eind van de wedstrijd per visser konden worden gewogen. Het vissen gebeurde namelijk op gewicht, zoals het in vis-termen heet. Een van de vissers was zo geconcentreerd bezig dat hij met viskoffer en al in het water viel. Door snel handelen van aanwezige ouders en GHV leden konden hij en zijn visspullen uit het water worden ‘gevist’. Maar een echte visser geeft natuurlijk niet op en nadat hij droge kleding had aangedaan ging de wedstrijd voor hem verder.

De GHV verzorgde schoon water en zeep zodat na het vissen de handen gewassen kunnen worden. Dit in verband met het aanwezige blauwalg in de gracht. “Gezien het aantal vissers die meedoen hebben alle vissers prijs”, vertelt Hennie Wildenborg, die namens de kermis en het GHV aanwezig is om de wedstrijd in goede banen te leiden. En achteraf bleken ook de weergoden de vissers gunstig gezind want er viel geen enkele druppel regen.

Uitslagen:
11 – 14 jaar

  1. Beau de Vries, 410 gram
  2. Mike Lenderink en Tim Bomers, allebei 205 gram
  3. Jerremie Nijman, 45 gram

Uitslagen
8-10 jaar

  1. Emma Heinsman, 430 gram
  2. Stijn Beerten, 390 gram
  3. Joren Overkemping, 320 gram

De volledige uitslag is te zien op www.grolsekermis.nl