Home » Zes nieuwe woningen in Het Heydenrijck

Zes nieuwe woningen in Het Heydenrijck

1378

GROENLO – Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Oost Gelre willen medewerking verlenen aan de bouw van zes woningen. Deze zullen worden gerealiseerd in het bestaande pand (voormalige sportschool) in Het Heydenrijck 22 in Groenlo.

Het ingediende verzoek betreft een verbouwing van de begane grond tot zes woningen met één slaapkamer en een berging. De woningen zijn levensloopbestendig. Tijdens de bouw wordt een deel van het pand aan de voorzijde gesloopt ten behoeve van kleine tuinen. Als overgang van de tuinen naar de weg wordt een openbare groenstrook aangelegd.

Omdat de voormalige sportschool al enige tijd leeg staat krijgt door het realiseren van woningen in combinatie met gevelverbetering en een groenstrook een kwaliteitsimpuls. Het is nog duidelijk of het huurwoningen of koopwoningen worden.

Bron(nen) & Afbeelding(en)