21 mei 2024
Home » Stichtingsbestuur slaat andere weg in

Stichtingsbestuur slaat andere weg in

387

MARIËNVELDE – De BMV Mariënvelde is de afgelopen weken een aantal keren in het nieuws geweest vanwege de schijn van belangenverstrengeling. Reden was de aanstelling van de zorgcoördinator die tevens partner is van de voorzitter van het stichtingsbestuur. Volgens de secretaris van de stichting heeft het bestuur besloten, dat wil men de realisatie geen gevaar laten lopen, zij dit probleem moeten tackelen: “Wij hebben een oplossing gevonden die een solide basis biedt voor het goed functioneren van de BMV”.

Het bestuur benadrukt nogmaals, dat de aanstelling van de zorgcoördinator als proces op integere wijze en met goede intenties is doorlopen. Het bestuur hierover: “Hoewel hierover vanuit de gemeenschap in Mariënvelde nagenoeg geen vragen zijn gesteld, begrijpen wij, dat voor andere partners de schijn van belangenverstrengeling geen solide basis biedt voor het goed  functioneren van de BMV Mariënvelde.“ Zoals de organisatie was ingericht, was het een belemmering om dit mooie burgerinitiatief, de realisatie van de BMV, met bevlogenheid en betrokkenheid invulling te geven.

De voorzitter heeft overwogen geheel uit het burgerinitiatief te treden. Het bestuur heeft echter gemeend een oplossing te moeten vinden om zijn kennis en ervaring toch te kunnen blijven benutten. “Met de kennis van nu, hadden we anders moeten handelen”, aldus de secretaris.

De initiatiefnemers van BMV Mariënvelde en de gemeente Oost Gelre vinden het belangrijk dat dit burgerinitiatief er komt, juist door de passie en grote betrokkenheid van de initiatiefnemers en de inwoners van Mariënvelde. De huidige voorzitter en huidige zorgcoördinator van BMV Mariënvelde hebben er daarom in goed overleg met alle betrokkenen er voor gekozen op een andere manier betrokken te blijven bij het vormgeven van de BMV. “Een manier waarbij de schijn van belangenverstrengeling wordt opgeheven”.

Concreet betekent het dat de heer Freek Jansen per heden zijn functie als voorzitter van de stichting neerlegt. Het stichtingsbestuur heeft hem nu aangesteld als projectmanager BMV Mariënvelde.

Mevrouw Ellen Penterman legt per heden haar functie als zorgcoördinator neer en wordt ‘realisator Zorgcorporatie’. Zij houdt zich bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de zorgcorporatie en het bijeen brengen van alle relevante partijen. In eerste instantie een tijdelijke functie. Het bestuur van de BMV zegt: “Met deze functieveranderingen geven wij gehoor aan de Governance code. Wij gaan er dan ook van uit dat hiermee de discussie over de schijn van belangenverstrengeling is weggenomen, zodat wij ons met volle aandacht kunnen richten op het realiseren van de BMV Marienvelde. Zo hebben wij de kennis en kwaliteiten gewaarborgd voor het daadwerkelijk realiseren van de BMV Mariënvelde ”.

Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde
Het Stichtingsbestuur oriënteert zich nu op het vinden van een waardige opvolger voor de functie van stichtingsbestuurvoorzitter. Het bestuur zal daarnaast zo spoedig mogelijk een nieuwe zorgcoördinator aanstellen.

BMV Mariënvelde als model voor andere initiatieven in Nederland
De BMV Mariënvelde wordt vanaf medio november mede ondersteund door twee coaches die via het landelijke subsidieprogramma In voor Zorg zijn aangesteld. “Daar zijn we heel blij mee. Zij ondersteunen door hun kennis en ervaring met name bij het neerzetten van de kaders van de BMV Mariënvelde voor het inrichten van de Zorgcorporatie. Dit onderdeel is naast onderdak voor alle verenigingen, essentieel voor ons dorp. Ook is het een onderdeel van hun opdracht om te werken aan een procesmodel dat als voorbeeld kan dienen voor andere burgerinitiatieven, zodat deze daar hun voordeel mee kunnen doen.”

Gedurende de komende paar maanden worden concrete voorbereidingen getroffen voor de Zorgcorporatie, zodat vanaf 1 april 2015 de gemeente kan starten met het overdragen van burgers met een zorgvraag naar de zorgcorporatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *