Home » Zorgcorporatie BMV Marienvelde ontvangt 20.000 euro

Zorgcorporatie BMV Marienvelde ontvangt 20.000 euro

421

MARIENVELDE – De BMV Marienvelde krijgt voor haar zorgcorporatie krijgt een bijdrage van Skanfonds voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, dagbesteding en keuken van hun Brede Maatschappelijke voorziening in Marienvelde.
Deze bijdrage is noodzakelijk wil de zorgcorporatie haar dingen kunnen doen zoals ze deze tot doel heeft gesteld. De BMV en zorgcorporatie zijn uniek om dat zij als enige niemand uitsluiten, iedereen is welkom en de zorgcorporatie pakt de totale zorg. Zij is niet leeftijdsgebonden.

Voor de inrichting van de dagbesteding van verschillende doelgroepen en de nodige materialen om de dagbesteding vorm te kunnen geven, heeft het SKAN FONDS besloten de maximale subsidie toe te kennen die zij voor dergelijke projecten besteden.
“Wij zijn zeer verguld met deze bijdrage. Het geld kunnen we goed gebruiken. Wij zijn erg blij dat het SKANFONDS de doelstellingen zoals van ons onderschrijven en bereid zijn deze maximaal te ondersteunen. Het is al vaker gezegd, maar het SKANFONDS geeft aan dat dit project, dat als pilot geldt voor de gemeente, provincie, uniek is in zijn vorm.”

Het Skanfonds vult aan met: “De participatie van alle inwoners van Marienvelde om iedereen binnen het dorp te kunnen betrekken in de hun samenleving is bijzonder. Dat dagbesteding in verschillende vormen in samenwerking met de verenigingen en instanties en zorgpartijen tot stand is gekomen is een prestatie van de initiatiefnemers. Het unieke hiervan verder is dat de gehele zorg bij de zorgcorporatie komt te liggen. Marienvelders ervaren het als heel gewoon, maar in feite zijn zij met hun participatiesamenleving verder dan de rest in.”

Skanfonds geeft mensen de kans
Skanfonds is een landelijk fonds. Het draagt graag bij aan kleinschalige projecten die maatschappelijke kansen bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Initiatieven die mensen helpen hun plek in de samenleving te (her)vinden of voorkomen dat mensen aan de zijlijn raken. Skanfonds steunt met geld, kennis en een krachtig netwerk. Ze zijn op verschillende aandachtsgebieden actief. Voor de BMV Mariënvelde en haar zorgcorporatie geldt dat voor al op. Eigen kracht en verbindingen leggen binnen de samenleving

1. Weerbaarheid en eigen kracht
Skanfonds steunt projecten die mensen helpen op eigen kracht verder te komen. Bijvoorbeeld om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Om een veilige plek te vinden. Om met anderen in contact te komen en om talenten, kennis en vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

2. Een hechte samenleving
We ondersteunen initiatieven die de sociale verbanden in de samenleving versterken en die mensen ertoe aanzetten zich te bekommeren om elkaar. De projecten dragen eraan bij dat er ook voor mensen in kwetsbare situaties een plek is in onze samenleving.

Er zijn gelukkig veel initiatieven die zich inzetten voor de kwetsbaren in hun omgeving. Mensen die al omkijken naar de ander. Die initiatieven steunt Skanfonds al 57 jaar met geld, kennis en energie. Op deze manier versterk je zowel de kwetsbare mens, als ook de samenleving als geheel. En dat draagt bij aan onze droom: een menselijke en sterke samenleving waarin we naar ieder mens omkijken. Skanfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt. Skanfonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.