21 mei 2024
Home » Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor Oost Gelre

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor Oost Gelre

205

OOST GELRE – Samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties heeft de gemeente Oost Gelre een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Het college van B&W heeft ingestemd met het plan. De commissie vergadert op 23 april over dit onderwerp. De gemeenteraad neemt op 7 mei een besluit.

Gezamenlijke ambities en uitdagingen
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is opgesteld samen met de schoolbesturen van primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs en kinderopvangorganisaties in Oost Gelre.

In het plan staan gezamenlijke ambities, uitdagingen en afspraken over toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Een IHP is vanaf 2025 wettelijk verplicht.

Goede onderwijshuisvesting is de beste investering
Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers: “Goed onderwijs is de beste investering die we in kinderen en jongeren kunnen doen. Het is essentieel voor de ontwikkeling van talenten en geeft hen zoveel mogelijk kansen in de samenleving. We gaan in Oost Gelre voor passend en inclusiever onderwijs. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan deze ontwikkeling. We zetten hierbij in op de vorming van Integrale KindCentra’s (IKC’s). De samenwerking met alle partijen maakt dat het een gedragen visie is waar we allemaal trots op zijn!”

Onderwijs dichtbij huis
“Het is belangrijk dat onderwijs zo dicht mogelijk bij huis is, in een vertrouwde omgeving. De ondersteuningsbehoefte die kinderen en jongeren nodig hebben halen we naar de school toe, waar dat mogelijk is en past. We kijken daarom met een vernieuwende blik en duurzaam naar onderwijshuisvesting. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is ons koersdocument voor de periode tot 2038” aldus wethouder Dusseldorp-Ribbers.

Commissie- en raadsvergadering
Het IHP wordt behandeld in de commissievergadering op 23 april en de raadsvergadering op 7 mei. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.oostgelre.nl.