22 april 2024
Home » Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bronsvoort

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bronsvoort

364

OOST GELRE – De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre, werd na 2 jaar geen receptie, traditiegetrouw op de eerste maandag van het nieuwe jaar weer gehouden. Maandagavond 9 januari hield burgemeester Bronsvoort de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak in Café Wieggers in Mariënvelde.

 

Nieuwjaarstoespraak
Nieuwe inwoners
Het is traditie dat ik iets zeg over het inwoneraantal in onze gemeente. Laat ik hier vanavond maar mee beginnen, dan hebben we dat gehad en zal ik u ook niet langer in spanning houden. We zien graag een stijgend aantal inwoners; als bevestiging van vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Zijn we gegroeid?

Vorig jaar had de gemeente Oost Gelre op deze datum 29.603 inwoners. Vanaf 1 januari 2023 kunnen we melden dat we een inwonertal hebben van 29.858. We zijn het afgelopen jaar dus gegroeid met 255. Het is daarbij goed te vermelden, dat hierin ook het aantal vluchtelingen is opgenomen dat we onderdak verlenen: van hen komen er 88 uit de Oekraïne en in Lichtenvoorde vangen we tijdelijk 79 statushouders op. Ik kom hier straks nog op terug.
Tegen alle nieuwe inwoners – en zeker tegen de mensen die gevlucht zijn en huis en haard hebben achtergelaten – zeg ik graag: Hartelijk welkom in Oost Gelre, ik hoop dat u zich snel thuis zult voelen en volop meekunt doen in onze mooie gemeente

We zijn er voor elkaar
Eind november was ik te gast bij KBO Vragender. En KBO staat voor Krachtige Belangen Organisatie voor senioren. Ze bestaan 70 jaar en dat werd gevierd. En wat ik zo mooi vond: de zaal zat vol; ook bestuursleden van ándere verenigingen. Een zaal vol vrijwilligers die onze gemeente energie geven. Vrijwilligers die dingen voor elkaar boksen. Gewoon, omdat ze dat belangrijk vinden. Ik weet nog dat ik dacht: dit is Oost Gelre ten voeten uit; dit is een van onze kernkwaliteiten: zorg en aandacht voor elkaar.

Hulde aan de vrijwilligers
Ik gebruik de KBO Vragender graag als voorbeeld voor de inzet van alle vrijwilligers in onze gemeente. Ze doen, ze helpen, ze organiseren en ze maken dingen mogelijk. En daarmee doel ik eveneens op de mantelzorgers en de pleegouders. Ook in de sport zie je de mensen die in hun vrije tijd voor elkaar bezig zijn.
En als het om onze evenementen gaat, zijn heel veel vrijwilligers actief.
Een hoogtepunt afgelopen jaar was wel de theaterproductie Spiegelingen. In een combinatie van toneel, zang, dans werd het verhaal verteld van de Lichtenvoordse oorlogsjaren 1940-1945. Eigenlijk onvoorstelbaar dat zo’n grote theaterproductie op poten is gezet door zeer gedreven vrijwilligers. Chapeau!
Denk ook aan de Slag om Grolle, en alle andere grote en kleine evenementen die onze gemeente rijk is.
Een diepe buiging ten slotte voor alle vrijwilligers van het Bloemencorso. De corsocultuur die een plaats kreeg op de Internationale lijst van Immaterieel Wereld Erfgoed. En dat is zeer verdiend.

Mag ik nóg een voorbeeld noemen, waarmee we ons als inwoners van Oost Gelre onderscheiden. Het CBS heeft uitgezocht welke gemeente in Nederland het hoogste aandeel heeft van mensen die toestemming geven tot orgaandonatie. En wij staan samen met Rozendaal bovenaan met 46%. Hartverwarmend toch?
Wat goed dat jullie dit allemaal doen! ik vraag applaus voor alle vrijwilligers.

Innovatief bedrijvige gemeente:
Ik heb intussen al twee kernkwaliteiten van onze gemeente benoemd: zorg en aandacht voor elkaar en het feit dat we evenementengemeenschap zijn.
En we doen het op meer gebieden goed: namelijk als het gaat om werkgelegenheid. Dat is onze derde kernkwaliteit: een innovatief bedrijvige gemeente.

We hebben ruim 800 arbeidsplaatsen op 1000 inwoners. Dat betekent dat veel mensen van buiten onze gemeente hier komen werken. Dit is een cijfer uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquete 2021. Ook heel erg hoog scoren we als het gaat om de verhouding tussen het aantal banen ten opzichte van de beroepsbevolking. We hebben 109% banen t.o.v. de beroepsbevolking. T.o.v. de andere Achterhoekse gemeenten zijn dit hele hoge aantallen. We hebben hiermee een koppositie.

We lopen niet vaak te koop met deze klinkende cijfers. Dat doen ook de bedrijven zelf niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat het zo vanzelfsprekend voor ons is?
Waarom gaan we hier het komend jaar geen verandering in brengen?
Ik zou zeggen, laat geen gelegenheid voorbij gaan en zeg dat Oost Gelre the place to be is voor ondernemers en werkenden!

Aanpak criminaliteit
Door naar een ander belangrijk thema.
Vorige maand kwam minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid op bezoek in de onze gemeente. Zij kon zien en horen dat ondermijning niet alleen iets is van de grote stad, maar evengoed speelt op het platteland.
Natuurlijk kwam ook het onderwerp politiecapaciteit aan de orde; capaciteit die al enige tijd overal, maar zeker ook in ons Basisteam enorm onder druk staat. Pas over enige jaren zal dit verbeterd zijn, aldus de minister. We hebben het er helaas dus mee te doen. We zullen tegelijkertijd moeten zorgen dat juist de plattelandsgebieden bij de toekomstige sterkteverdeling vooraan staan.

Het terugdringen van criminaliteit is ook een thema dat de gemeenteraad belangrijk vindt. De gemeenteraad heeft terecht aandacht gevraagd voor het drugsgebruik in onze gemeente. “Drugs d’r uut”, was de oproep van de raad.
We doen als gemeente al veel aan preventie en nemen we bestuurlijke maatregelen. Maar we zullen nieuwe wegen moeten bewandelen om te zorgen dat we de verkoop van drugs en het gebruik ervan terugdringen. Want normaal is dit niet.

We zijn verantwoordelijk voor opvang van vluchtelingen
Zoals iedereen denk ik wel weet, geven we ook in onze gemeente onderdak aan mensen die op de vlucht zijn. De afgelopen maanden moest dat in een korte tijd geregeld worden. Particulieren hebben hun huis opengesteld voor de opvang van Oekraïners. Als gemeente hebben we twee opvanglocaties.
Op dit moment vangen we in Groenlo vluchtelingen uit Oekraïne op (met dank aan de inzet van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe). In Lichtenvoorde organiseren we de tijdelijke opvang voor statushouders. Dat doen we samen met de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oude IJsselstreek.
Als het om die opvang gaat, wordt onze verantwoordelijkheid hiervoor komend jaar alleen maar groter. We gaan de komende maanden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een vaste opvanglocatie voor statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten.
Hoe kijken we naar 2023? Onze toekomst:

2022 was een zorgelijk jaar
24 februari 2022: oorlog in Europa: Rusland valt Oekraïne aan. Wie had dat kunnen bedenken? Een oorlog met wereldwijde gevolgen waarvan het einde nog niet in zicht is.

Op veel andere terreinen zorgde dit in ons land voor een crisissituatie. Voedselbanken hebben het drukker gekregen. Veel mensen, ook al hebben zij een baan, hebben steeds meer moeite financieel rond te komen. Gelukkig zijn we als gemeente in staat aan mensen en verenigingen die in de financiële problemen komen, hulp te bieden.
Er staan voor ons allemaal lastige jaren te wachten, waarin we keuzes moeten maken.
Wat ons daarbij helpt is, dat we er als gemeente financieel goed voor staan. Dat geeft ons de kans om te blijven investeren in de toekomst.

Is het u trouwens opgevallen dat er zowel in de gemeenteraad als in het college jonge mensen werkzaam zijn? Wat doen zij het goed he?

Een greep uit de nieuwe plannen:
Cultuur
Cultuur krijgt het komend jaar volop aandacht. We gaan aan de slag met een dynamisch platform ‘Kunst en Cultuur in Oost Gelre’. Dat doen we samen met alle basisscholen en de lokale cultuuraanbieders. Samen ontwikkelen we een visie op cultuureducatie. En zo krijgt de jeugd straks een cultuurmenu voorgeschoteld. Om van te smullen.

Welzijn
We blijven onverminderd hulp en zorg bieden aan mensen die dat nodig hebben, samen met Fijnder.

Meer woningen
We hebben meer woningen nodig. De gemeenteraad en het college onderstrepen dit met dikke lijnen. We zijn een inhaalslag aan het maken en dat is volop zichtbaar.
De planvorming voor diverse bouwprojecten is in volle gang. Ik zet het graag voor u op een rijtje:

De kleine kernen: in de kleine kernen is en wordt volop gebouwd; zo’n 100 woningen zijn in ieder geval planologisch bouwrijp. Voor de kleine kernen is de volgende fase in zicht. We hebben onlangs met alle vertegenwoordigers hierover gesproken en we verwachten in het eerste kwartaal van 2023 een aangepaste woonvisie kleine kernen te kunnen presenteren.
Dan de grote kernen. We verwachten dat we in het eerste en tweede kwartaal van 2023 ontwerpbestemmingsplannen ter inzage kunnen leggen voor de locaties Flierbos (Lichtenvoorde; 85 woningen), Brouwhuizen Fase 2 (Groenlo; 50 woningen), Pastoor van Arsschool (Lichtenvoorde: 20 a 25 woningen), Sint Jozefschool (Lichtenvoorde; 8 tot 12 woningen), Regenboogschool (Lichtenvoorde; 16 woningen), Richterspoort (Lichtenvoorde; 40 woningen).
Andere bouwprojecten die op stapel staan zijn die van de Nieuwmarkt Fase 2 in Lichtenvoorde (20 woningen) het voormalig RIAGG-pand en de voormalige Rabobank in Groenlo, samen goed voor 22 woningen.
Vlakbij de Papendijk in Groenlo hebben we op een aantal percelen het voorkeursrecht gevestigd met het oog op het kunnen realiseren van toekomstige woningbouw.

Kortom: volop plannen zodat jong en oud samen kunnen leven in een toekomstbestendige kern.

Wat nog meer in 2023?
Investeringen in infrastructuur, in gebouwen voor onderwijs en sport; zoals een IKC in Groenlo (en voorbereidingen voor een tweede IKC), de aanleg van een nieuwe locatie voor Fietscross van de FCCL, de bouw van een sporthal in Groenlo en de bouw van zeven corsohallen
Om duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren, komen we met een revolverend fonds van anderhalf miljoen euro.
Met de toekomst in gedachten blijven we de locatie van de Laarberg verder ontwikkelen, zodat dit gebied een aantrekkelijke locatie blijft voor bedrijven in de maakindustrie, techniek en circulaire sector.

En als we het over de toekomst hebben… hoe richten we nou onze omgeving in?
Het klimaat verandert, daar zijn we het onderhand toch wel over eens, lijkt me. Wat betekent dat voor de kernen en het buitengebied? Daar moeten we met u het komend jaar over in gesprek en daarbij moeten we knopen doorhakken. We zullen samen op zoek moeten naar oplossingen, naar wat kán, want niet alles kan overal. Dat is echt nodig. We weten dat dat zal leiden tot pittige discussies. Dat is goed want: zonder schuring geen glans! Daarbij is het belangrijk dat we naar elkaar blijven luisteren. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat we dat zullen blijven doen.

Als we het hebben over een toekomstbestendig bezig zijn, is het mooi, dat we in onze gemeente nu twee klimaatburgemeesters hebben: Benthe Papen en Barend Wassink. Ook zij zijn vrijwilligers en zij voorzien ons van gratis advies over hoe je klimaatvriendelijk kan leven. De ene keer op kleine, praktische schaal, de andere keer groots en meeslepend”.

Na deze woorden van de burgemeester was er ruimte voor de klimaatburgemeesters van Oost Gelre. Benthe Papen en Barend Wassink vertelden hoe ze binnen de gemeente Oost Gelre aandacht vragen voor duurzaamheid en klimaat. De klimaatburgemeesters zijn te volgen via Klimaatburgemeesteroostgelre

De burgemeester bracht als laatste een toast uit door een gedicht op te lezen van Paul van Vliet.
“Ik wil graag samen met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar.
Dat doe ik met een variant op een gedicht van Paul van Vliet.

Laten we drinken op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Laten we drinken op de mensen
Die met vallen en opstaan
Blijven geloven
Met het geloof van een kind

En we drinken op de mensen
Die omzien naar anderen
Waardoor ze niet langer alleen hoeven te staan
We drinken op de mensen
Die durven veranderen
En voorop lopen in de evenementenkaravaan

We drinken op de mensen
Die zorgen voor werk
En een veilig gevoel voor groot en voor klein
We drinken op de mensen
Van paal en van perk
Zodat iedereen vooral zichzelf kan zijn

Laten we drinken op Oost Gelre
Een heel gelukkig 2023″.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *