Home » Planning raadsvergaderingen 2023 bekend

OOST GELRE – De data waarop de gemeenteraad van Oost Gelre vergadert in 2023 zijn bekend. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente https://www.oostgelre.nl/vergaderschema-gemeenteraad-en-raadscommissies.

De gemeenteraad: hoe zit het ook al weer?
De ‘baas’ van de gemeente is de volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad, rechtstreeks gekozen door de kiesgerechtigden in de gemeente. Als hoogste orgaan in de gemeente heeft de raad drie rollen: kaders stellen, het controleren van het college van B&W en het volk vertegenwoordigen. Elk raadslid vult deze rollen op zijn of haar eigen manier in. Gemeenteraadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie. Zit iemand eenmaal in de raad, dan is hij of zij volksvertegenwoordiger op persoonlijke titel.

Hoe werkt de raad?
De gemeenteraad bepaalt zelf hoe vaak er raadsvergaderingen zijn. In sommige gemeenten is dat één keer per maand, in andere gemeenten elke week. Raadsvergaderingen zijn in principe openbaar, maar soms kiest een gemeenteraad ervoor om een bespreking achter gesloten deuren te houden. Bijvoorbeeld omdat het over iets een belangrijk onderwerp gaat. Een raadsvergadering is overigens pas geldig als meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is.

Naast de raadsvergaderingen zijn er nog allerlei andere vergaderingen. De fracties hebben fractievergaderingen en er zijn in de meeste gemeenten commissievergaderingen over specifieke onderwerpen. Ook kan de raad op werkbezoek gaan in de gemeente of mensen uitnodigen om op een speciale informele bijeenkomst de raad ergens over te informeren. Dit kunnen ook ambtenaren zijn die zich met een bepaald project bezighouden en de raad hierover informeren. Voor een besloten informele raadsbijeenkomst gelden andere regels dan bij een officiële openbare raadsvergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *