22 mei 2024
Home » Bioraffinaderij op de Laarberg

GROENLO – Woensdag 26 november werden in het gemeentehuis in Lichtenvoorde de raadsleden van de gemeente Berkellland en Oost Gelre in een thema avond ‘Laarberg’ voorgelicht over de mogelijke komst van de ‘te bouwen’ bio-raffinagefabriek. “Wij hopen deze avond een goed beeld te krijgen van de bioraffinaderij. We zullen goed luisteren en kritisch zijn”, vertelt Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre.

RMS wil op het regionale bedrijven terrein De Laarberg, dat op het grondgebied van de gemeente Berkellland en Oost Gelre ligt, een bio-mestvergister bouwen. “Op De Laarberg kunnen mest verwerkers boven de 36 ton terecht. Kleine mestverwerkers kunnen worden gebouwd bij de boeren zelf. De Laarberg is geschikt voor bedrijven met milieucategorie 5”, aldus Marieke Frank, wethouder gemeente Oost Gelre.

Tonnie Stoltenborg van de Gelderse Natuur en Milieufederatie vertelde dat er jaarlijks 450.000 ton dierlijke mest wordt vergist. “Dat betekent dat er iedere 8 minuten een vrachtwagen over de N18 gaat, dat is 12.500 vrachtwagens per jaar. Ook wordt er jaarlijks 150.000 ton bermgras vergist”, aldus Stoltenborg. Volgens de milieufederatie lost de mestfabriek niets op. Het zou overlast zoals stank, voor bedrijven en omwonenden geven. Ook zou volgens de milieufederatie het mestprobleem alleen maar groter worden omdat door de mestvergister de veestapel kan groeien.

Melkveehouder Mark Ormel van LTO Oost Achterhoek ziet de mestvergister wel zitten. De som van de mestwetgeving is dat je “Van de 100 koeien de mest van 60 koeien kwijt kunt op eigen grond. Dan houd je een overschot aan mest over van 40 koeien. Dit overschot kan dus naar de mestvergister”, vertelde de melkveehouder uit de Heurne bij Dinxperlo. “Mest verwerken is wettelijk verplicht. Als we de mest gaan verwerken betekent dat de mest van de Nederlandse markt verdwijnt onder andere door export. In de Achterhoek is een mestoverschot”, vervolgt Ormel zijn verhaal. Hij geeft aan dat mestverwerking noodzakelijk is, vooral in de intensieve vee rijke gemeente Oost Gelre en Berkelland. “Waarom RMS? Omdat RMS kennis mee neemt en RMS verwerkt geen voedsel gewassen in haar installatie”, aldus Ormel.

“De mestverwerker past in het bestemmingsplan. Het bedrijventerrein De Laarberg ligt aan de Twenteroute (N18). Ik vraag mij af of er sprake is van ‘veel vrachtwagens’. Die vindt je waarschijnlijk niet meer terug op de N18.”, vertelde Ormel.

Volgens Jan Elderink een woordvoerder van RMS gaat er in Groenlo 450.000 ton mest en 150.000 ton bermgras worden verwerkt. De mest die er ingaat is drijfmest van rundvee en varkensmest. Er gaat geen pluimveemest is en deze co-vergister is geen concurrent voor de voedselproductie. Er gaat bijvoorbeeld geen maïs in”, aldus Elferink. Ook zou de fabriek geen aansluiting hebben op het aardgasnetwerk. “We gebruiken onze eigen groene gas”, vervolgde hij.
Volgens Barry Wopereis van Van Westreenen uit Lichtenvoorde, die de traject vergunningen regelt voor RMS, komen er, als de mestverwerker in bedrijf is, ongeveer 100 vrachtwagens per dag meer over de N18. “Boeren uit een straal van 25 kilometer kunnen met hun overtollige mest hier terecht. 80% mest komt uit een straal van 10 kilometer”, aldus Wopereis. Tevens liet hij de aanwezigen zien hoe het vergisten in zijn werk gaat. “Het water dat uiteindelijk over blijft is zo schoon dat wij het van Waterschap Rijn en IJssel mogen lozen in de nabij gelegen beek. De aanvoer van mest gaat het in gesloten tankwagens”, aldus Wopereis.

RMS is ook bezig met het aanvragen of plaatsen van mestinstallaties in Moerdijk en Venlo. Voor Groenlo zijn de voorwerkzaamheden in volle gang. “In januari verwachten wij de eerste aanvraag bij de gemeente te kunnen neerleggen”, laat Wopereis weten.

Na afloop konden raadsleden vragen stellen, waar ook flink gebruik van werd gemaakt. Paul Wallerbos van OOG was verbaasd dat er nu niets gerept werd over het gebruik van grijs gas. “Ik verbaas mij dat er nu wordt gezegd dat er geen grijs gas wordt gebruikt. Eerder werd namelijk aangegeven dat er voor elke kuub groen gas 1 kuub grijs gas zou worden verstookt. Ook is er veel onrust in Groenlo en dat komt voornamelijk door de communicatie van RMS en de Laarberg naar de burgers. Deze is namelijk 0,0”, aldus Wallerbos. Barry Wopereis gaf aan dat er geen aansluiting komt voor grijs gas.

Burgemeester Bronsvoort heeft iedere spreker gehoord maar vindt het te snel om nu al een conclusie te trekken. “Ik heb veel feiten en vooral cijfers gezien vanavond. Ik vind communicatie naar de inwoners belangrijk. Ik hoor het bedrijf zeggen dat de aanvraag in voorbereiding is en dat ze dan gaan communiceren”, aldus de burgemeester.

Als de plannen doorgaan levert de mestvergister 25 tot 30 FTE-banen op. De mestfabriek neemt 8 hectare ruimte in beslag. De bedrijfshal wordt 15 meter hoog en daar bovenop komen twee schoorstenen van 22 meter. De bassins hebben aardenwallen van 15 meter hoog en de losplaats heeft een hoogte nodig van 6 meter.